Uncategorized ข่าว ร้อยเอ็ด สถานที่ท่องเที่ยว

จ.ร้อยเอ็ด…………… เปิดตัวท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีของดีชุมชน!!! พบและสัมผัสดินแดน ทุ่งกุลาเคยร้องไห้ ท่องเที่ยววิถีชุมชนให้”ชม(บ่อน้ำ มหัศจรรย์) แห่ง”เมืองนครจำปาขัน เจาะลึกโบราณสถานกู่ท้าวคันธนามกับทีมงานผู้สื่อข่าวเมืองเกินร้อย:!!

จ.ร้อยเอ็ด……………
เปิดตัวท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีของดีชุมชน!!! พบและสัมผัสดินแดน ทุ่งกุลาเคยร้องไห้ ท่องเที่ยววิถีชุมชนให้”ชม(บ่อน้ำ มหัศจรรย์) แห่ง”เมืองนครจำปาขัน เจาะลึกโบราณสถานกู่ท้าวคันธนามกับทีมงานผู้สื่อข่าวเมืองเกินร้อย:!!

* วันนี้ 16.ก.ย.2562.นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด จัดท่องเที่ยววิถีชุมชน เมือง “สาเกตุนคร” ในอดีต เมื่อ สองพันปีล่วงล้ำ สาเกตนครมีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดสมัยพญาสุริยวงศา มีเมืองขึ้น 11 เมือง ดังตำนานกล่าวขานไว้ “สิบเอ็ดผักตู สิบแปดป่องเอี้ยม ซาวเก้าแม่คั่นได”
นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด นำคณะสื่อมวลชน กว่า 30 ชีวิต สัญจรท่องเที่ยววิถีชุมชน เมือง ร้อยเอ็ด หรือ “สาเกตุนคร” เมืองที่มีความเจริญเมื่อครั้งอดีต มุ่งสู่ วัดชัยราษฎร์ บ้านดงเย็น ม.4 ต.เด่นราษฎร์ อ.หนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีผู้นำชุมชน ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ร่วมให้การต้อนรับเป็นจำนวนมาก
นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ดเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ส่งเสริมนโยบายลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐมุ่งเน้นการสร้างโอกาสอาชีพและการมีรายได้ที่มั่นคงโดยการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น Local economy ให้เกิดความแข็งแกร่งในชุมชน ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ดจึงได้จัดนิทรรศการโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนภายใต้แนวคิดท่องเที่ยวชมวิถีของดีเมืองร้อยเอ็ดสาเกตนคร *** โปรโมทโปรแกรมการท่องเที่ยวใน 5 หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวระหว่างวันที่ 19 – 23 กันยายน 2562 ที่ลานจอดรถหน้าห้างสรรพสินค้า Robinson Lifestyle ร้อยเอ็ดเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวภายใต้โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมกิจกรรมพัฒนายกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยการใช้นิทรรศการโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นช่องทางและเครื่องมือสำคัญที่จะทำผลงานไปเผยแพร่ให้แก่นักท่องเที่ยวให้เกิดการรับรู้ ซึ่งเป็นการต่อสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน โดยทุกหมู่บ้านก็จะมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP การนำผลิตภัณฑ์เด่นของฝากขึ้นชื่อและสุดยอดเมนูท้องถิ่นของชาวร้อยเอ็ด มาจัดจำหน่ายในราคาพิเศษมากกว่า 70 ร้านค้า อาทิ สินค้าหัตถกรรมท้องถิ่น เครื่องจักสาน อาหารแปรรูป สมุนไพรเพื่อสุขภาพ และสินค้าอื่นๆอีกจำนวนมาก
และช่วงเช้าวันนี้ เดินทางมุ่งสู่ พิกัด ที่วัดชัยราษฎร์ บ้านดงเย็น ม.4 ต.เด่นราษฎร์ อ.หนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด มีผู้นำชุมชนนำเที่ยวชมประเพณีท้องถิ่น ชมการทอผ้าหัตถกรรมพื้นบ้านที่สวยงามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ชิมอาหารพื้นบ้านหลากหลาย รสชาติ แซบอีหลี และชมศิลปะพื้นบ้านการรำสาเกตนคร ที่ประทับใจผู้มาเยือน

/////////////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม :: ข่าว/ภาพ
ผู้สื่อข่าว สำนักข่าวจังหวัดร้อยเอ็ดรายงาน