สถานที่ท่องเที่ยว

พะเยา เรือนแพรไหม สะสมของเก่าล้ำค่าพัฒนาสู่การท่องเที่ยว

พะเยา เรือนแพรไหม สะสมของเก่าล้ำค่าพัฒนาสู่การท่องเที่ยว

เรือนแพรไหม ในพื้นที่หมู่ที่ 7 บ้านตุ่นใต้ ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา เรือนไม้เก่าแก่สะสมของเก่าล้ำค่า ทั้งของใช้ ของโบราณอื่นๆถูกรวบรวมไว้เป็นจำนวนมาก สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้พบเห็น ล่าสุดเตรียมเปิดตัวเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและที่พักแบบโฮมสเตย์ ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว เพื่อให้ผู้คนทั่วไปได้ท่องเที่ยวและศึกษาของเก่าล้ำค่า ที่หาดูได้ยากมากในปัจจุบัน

ของเก่าล้ำค่า ที่มีทั้งของใช้ประเภทนาฬิกาเก่าแก่ หลากหลายชนิด กว่า 200 เรือน เครื่องเสียงเก่าแก่ที่ยังสามารถใช้การได้ เครื่องฉายภาพยนตร์แบบโบราณ และของเก่าล้ำค่าหลากหลายชนิดมากกว่า 1,000 รายการ ได้ถูกรวบรวมไว้ในเรือนแพรไหม ในพื้นที่หมู่ที่ 7 บ้านตุ่นใต้ ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา ซึ่งมีนายมรกต ศรีสวัสดิ์ หนุ่มใหญ่วัย 59 ปี เป็นผู้เก็บสะสมไว้ ด้วยใจรักของเก่าที่ทรงคุณค่าและย้อนรำลึกถึงอดีตที่ผ่านมาเมื่อกว่า40- 50 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะข้าวของเครื่องใช้ต่าง ทั้งนาฬิกาโบราณที่มีอายุมากกว่า 60-100 ปี ก็ได้มีการสะสมไว้ ซึ่งสามารถใช้การได้ทุกเรือน เครื่องเสียงโบราณที่มีอายุเก่าแก่ ไม่ต่ำกว่า 50-80 ปี ที่ยังใช้การได้ รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้อื่นๆที่เป็นของเก่าแก่แต่โบราณก็จะเก็บสะสมไว้ที่เรือนหลังนี้ จนถือได้ว่าน่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์ของใช้โบราณ

โดยนายมรกต เล่าว่า แนวคิดที่มีการสะสมของเก่าดังกล่าว เริ่มมีมาตั้งแต่เด็ก ก็ได้มีการสะสมมาอย่างต่อเนื่อง แต่ในระยะ 7-8 ปีที่ผ่านมา ตนเองก็เริ่มตระเวนเก็บรวบรวม ทั้งจากการซื้อ หรือการรวบรวมจากญาติพี่น้อง จากราคาสิ่งของที่มีมูลค่าต่อชิ้นเป็นหลักร้อย หลักพัน ปัจจุบันไปจนถึงหลักหมื่น และมีคุณค่าจนไม่สามารถประเมินเป็นตัวเงินได้ในขณะนี้ เนื่องด้วยใจรักและมีความสุขเมื่อได้เก็บรวบรวมของเก่าประเภทนี้ ทำให้เมื่อได้ดูแล้วรู้สึกมีความสุข ซึ่งขณะนี้ก็ได้มีการเก็บของเก่าลักษณะนี้อย่างต่อเนื่อง จนล่าสุดเตรียมที่จะพัฒนาเรือนแพรไหมแห่งนี้ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและที่พักแบบโฮมสเตย์ ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าเที่ยวชมและศึกษา ตามโครงการ ชุมชนท่องเที่ยว ซึ่งจะเปิดให้ชมฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างได สำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้าเที่ยวชม สามารถเดินทางมาเที่ยวชมได้ ที่เรือนแพรไหม เลขที่ 30 หมู่ที่ 7 บ้านตุ่นใต้ ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 089-8350453

สัมภาษณ์…นายมรกต ศรีสวัสดิ์ เจ้าของเรือนแพร- ไหม บ้านตุ่นใต้