สถานที่ท่องเที่ยว

สุโขทัยพร้อมจัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ ยิ่งใหญ่ตระการตา 10 วัน 10 คืน

สุโขทัยพร้อมจัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ ยิ่งใหญ่ตระการตา 10 วัน 10 คืน
วันนี้ (16 ตุลาคม 2561) เวลา 14.00 น. นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2561 ครั้งที่ 9 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ อาทิ กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโฆษกและพิธีกร กิจกรรมรับรุ่งอรุณแห่งความสุข กิจกรรมการประกวดกระทงเล็ก กระทงใหญ่ เป็นต้น ซึ่งคณะกรรมการได้รายงานถึงการดำเนินกิจกรรมและความพร้อมในการจัดงานประเพณีฯ ที่จังหวัดสุโขทัยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 25 พฤศจิกายน 2561 นี้ ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
สุโขทัย เป็นดินแดนต้นกำเนิดงานประเพณีลอยกระทง ตามหลักศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช หลักที่ 1 ซึ่งในปี 2561นี้ จังหวัดสุโขทัยเน้นจัดกิจกรรมอนุรักษ์ สืบสานศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม ที่อลังการ พร้อมการประกวดนางนพมาศ กระทงเล็ก กระทงใหญ่ โคมชัก โคมแขวน การแสดงแสง-เสียงตำนานอาณาจักรสุโขทัย ข้าวขวัญวันเล่นไฟ ตำนานท้าวศรีจุฬาลักษณ์ การแสดงหมู่บ้านวิถีไทย ตลาดแลกเบี้ย ตลาดปสาน ชิมอาหารท้องถิ่นที่หลากหลายและชมการแสดงพลุ ตะไล ไฟพะเนียงที่ยิ่งใหญ่ตระการตา ตลอดจนการแสดงนาฏศิลป์ และการแสดงอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย