ข่าวบันเทิงและกีฬา แถลงข่าว

เพชรบุรี-มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด แถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลการกุศลนัดพิเศษ ระหว่างทีม PBRU FC พบกับ ทีมสิงห์ออลสตาร์

เพชรบุรี-มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด แถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลการกุศลนัดพิเศษ ระหว่างทีม PBRU FC พบกับ ทีมสิงห์ออลสตาร์

วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 300 ที่นั่ง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ศูนย์ส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ สำนักงานอธิการบดี และชมรมกีฬาฟุตบอลบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมแถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลการกุศลนัดพิเศษ ครั้งที่ 2 ระหว่างทีม PBRU FC บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พบกับทีมสิงห์ออลสตาร์ (Singha All Star) เพื่อหารายได้สมทบทุนการพัฒนาโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา โดยสำนักงานเลขาธิการคณะองคมนตรี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อาจารย์ณัทกวี ศิริรัตน์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ในฐานะผู้จัดการทีม PBRU FC นายจอห์น บราโว่ และคุณตะวัน นวลนุกูล ตัวแทนนักแตะทีมสิงห์ออลสตาร์ ร่วมแถลงข่าว


ทั้งนี้เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ให้จัดตั้งโครงการกองทุนการศึกษา เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อพระราชทานการศึกษาแก่เด็กทั่วไป ประกอบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้มีส่วนร่วมการสนองพระราชดำริในโครงการต่างๆ หลายโครงการ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีต่อชาวราชภัฏตลอดมา ดังคำที่ว่า “ราชภัฏ คนของพระราชา ข้าฯ ของแผ่นดิน”
ดังนั้น จากความสำคัญดังกล่าว ศูนย์ส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ สำนักงานอธิการบดี ชมรมกีฬาฟุตบอลบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด จึงได้ร่วมกันจัดโครงการ “การแข่งขันกีฬาฟุตบอลการกุศลนัดพิเศษ ครั้งที่ 2” ระหว่างทีมชมรมฟุตบอลบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พบกับ ทีมสิงห์ออลสตาร์ (SINGHA ALL STAR) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อพสกนิกรชาวเพชรบุรี สืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาในจังหวัดเพชรบุรีให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ซึ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปสมทบทุนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา โดยมอบให้กับพลเอกสุรยุทธ จุลานนท์ องคมนตรี ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการกองทุนการศึกษา และนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สำหรับการแข่งขันฟุตบอลการกุศลนัดพิเศษ กำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจสามารถซื้อบัตรได้ที่สำนักงานสระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตั้งแต่เวลา 08.30 – 20.00 น. ของทุกวัน ( ยกเว้นวันศุกร์) ในราคาใบละ 20 บาท หางบัตรลุ้นรับรางวัลเป็นเสื้อพร้อมลายเซ็นดารา 10 รางวัล นอกจากนี้ทีมสิงห์ออลสตาร์ยังมีกิจกรรมสอนทักษะพื้นฐานด้านฟุตบอลให้กับเยาวชนอายุระหว่าง 8 – 12 ปี ด้วย ผู้ปกครองที่สนใจสามารถพาบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่เวลา 16.00 น. วันเดียวกัน


กสิพล ศิริลาภ -เพชรบุรี