สถานที่ท่องเที่ยว แถลงข่าว

จังหวัดร้อยเอ็ด”จัดแถลงข่าว”การจัดงานประเพณีสมมาน้ำคืนเพ็งเส็งประทีป ครั้งที่ 20 ปี 2561 ระหว่างวันที่ 21 – 22 พ.ย. นี้ สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น!!!

จังหวัดร้อยเอ็ด”จัดแถลงข่าว”การจัดงานประเพณีสมมาน้ำคืนเพ็งเส็งประทีป ครั้งที่ 20 ปี 2561 ระหว่างวันที่ 21 – 22 พ.ย. นี้ สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น!!!

เมื่อเวลา 17.00 น. วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ที่ ท่าน้ำลอยพระประทีปพระราชทาน ริมบึงพลาญชัย อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นาย วันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงานประเพณีสมมาน้ำคืนเพ็งเส็งประทีป ประจำปี 2561 พร้อมด้วย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด นาง จุรีพร สินธุไพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นางสาวกนกวรรณ ดุงศรีแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น และนางวรลักษณ์ พูดเพราะ ผู้ช่วยผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน ร่วมกันแถลงข่าวผ่านสื่อมวลชน เชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างประเทศ มาร่วมชมงานประเพณีอันยิ่งใหญ่ กระทงอนุรักษ์ธรรมชาติ และลอยกระทงพิเศษที่ทำจากข้าว ในครั้งนี้ 

ทั้งนี้ ประเพณี “สมมาน้ำคืนเพ็ง เส็งประทีป” เป็นอีกหนึ่งงานประเพณียิ่งใหญ่ของจังหวัดร้อยเอ็ด อันมีความสำคัญและเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา “สมมาน้ำ” หมายถึง การขอขมาแม่น้ำ “คืนเพ็ง” หมายถึง วันเพ็ญ “เส็ง” หมายถึง การประกวดแข่งขัน และ “ประทีป” หมายถึง กระทง เมื่อแปลจากภาษาถิ่นแล้ว ความหมายโดยรวมจึงหมายถึง ประเพณีขอขมาน้ำในคืนวันเพ็ญและการแข่งขันประกวดกระทง โดยประเพณีนี้ยังถือเป็นการบูชาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกวิธีหนึ่ง โดยอาศัยสายน้ำเป็นสื่อนำพากระทงดอกไม้ธูปเทียนไปสักการบูชาพระพุทธเจ้าอีกด้วย ในปีนี้ กำหนดจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2561 เป็นครั้งที่ 20 ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ บึงพลาญชัยร้อยเอ็ด
กิจกรรมที่น่าสนใจภายในงานประกอบด้วย การประกวดกระทงประทีปใหญ่ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี การประกวดกระทงอนุรักษ์ธรรมชาติ ขบวนแห่กระทงประทีป 12 หัวเมือง ตามตำนานเมืองร้อยเอ็ด การประกวดธิดาสาเกตนคร และการรำวงสมมาน้ำด้วยเพลงประจำจังหวัดร้อยเอ็ด มีชาวร้อยเอ็ดร่วมกันรำวงที่ ลานสาเกตนคร กว่าหนึ่งพันคู่ และกิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมปลอดเหล้า 100 เปอร์เซนต์

__________________
ศรีไพร ทูลธรรม ข่าว/ภาพ