ข่าวเชียงใหม่

ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองชม.ขานรับนโยบาย “บิ๊กโจ๊ก” บูรณาการกำลังปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม และคนต่างด้าว อยู่ในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย ตามนโยบายของ รรท.ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองฯ

ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองชม.ขานรับนโยบาย “บิ๊กโจ๊ก” บูรณาการกำลังปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม และคนต่างด้าว อยู่ในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย ตามนโยบายของ รรท.ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองฯ

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ พ.ต.อ.พงศ์อานันต์ คล้ายคลึง รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 9 รักษาราชการแทน ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5, พ.ต.อ.ชัยรัตน์ รัตนาธรรมวัฒน์ ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมข้าราชการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ได้บูรณาการกำลังร่วมกับ กองกำกับการบริการคนต่างด้าวกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5 ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่ ตำรวจภูธรเชียงใหม่ ตำรวจท่องเที่ยวเชียงใหม่ ได้ร่วมกันระดมกำลังปล่อยแถวกวาดล้างอาชญกรรม และตรวจสอบบุคคลต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย

ภายใต้ปฎิบัติการ openration x-ray out lawforeigner ในครั้งนี้ พ.ต.อ.พงศ์อานันต์ คล้ายคลึง รองผู้บังคับการตำรวจ นครบาล 9 รักษาราชการแทน ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5 กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลประกาศใก้การท่องเที่ยวเป็นวาระแห่งชาติ และการสนับสนุน การส่งเสริอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศอย่างเต็มที่จึงทำให้ีชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทยจำนวนมาก รวมทั้งอาจจะอาชญากรรมชาวต่างชาติที่แฝงตัวเข้ามาในครบนักท่องเที่ยวเพื่อมาก่ออาชญากรรมในรูปแบบต่างๆสร้างความเดือดร้อนให้กับคนไทยเป็นอย่างมาก ทั้งยังมีผลกระทบทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเสียหาย เนื่องจากชาวต่างชาติเข้าใจว่าประเทศไทยเป็นแหล่งรวมของกลุ่มอาชญากรรมชาวต่างชาติ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยโดยรวม

ดังนั้นเพื่อเป็นการปราบปรามสืบสวนจับกุคนต่างด้าว กลุ่มอาชญกรชาวต่างชาติที่กระทำผิดตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 และที่กระทำผิดทางอาญาอื่นๆรวมไปถึงการผลักดันส่งกลับ และเพื่อเป็นการควบคุมการกดดันกลุ่มอาชญากรรมชาวต่างชาติไม่ให้สามารถก่อเหตุในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ และเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย อีกทั้งเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลสร้างความเชื่อมันในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ของประชาชนคนไทยและชาวต่างชาติ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ฯลฯ จึงได้ร่วมกันปฎิบัติการระดมกวาดล้างอาชญากรรมและคนตางด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย Openration x-ray out lawforeigner โดยจะมีการป้องกันปราบปรามคนต่างด้าวที่ไม่พึงประสงค์ และเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดผยิดกฎหมาย ออกสืบสวน ตรวจสอบคนต่างด้าวในพื้นที่เสี่ยงต่ออาชญากรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นกรณีบุคคลต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเกินกำหนดอนุญาต (Overstay) บุคคลต่างด้าวที่เข้ามาทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาติรวมทั้งที่กระทำผิดกฎหมายทุกประเภท หรือเป็นบุคคลที่มีพฤติกรรมเป็นภัยต่อประชาชนคนไทยหรือประเทศชาติ ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และนโยบายของ พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว รักษาราชการแทนผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในการตรวจสอบ/คัดกรองชาวต่างชาติที่จะเข้ามาและอยู่ต่อในประเทศอย่างเข้มข้นและมีประสิทธิภาพ มุ่งสู่การขจัดปัญหาทางสังคม และอาชญากรรมข้ามชาติ โดยให้ทุกหน่วยเพิ่มความเข้มในารตรวจอนุญาตให้บุคคลและพาหนะ ในการผ่านเข้า-ออก ราชอาณาจักร พร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานออกสืบสวนหาข่าวบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับ, ระดมกวาดล้างอาชญากรรมและจับกุมบุคคลต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักรเกินกำหนดอนุญาต (Overstay) ต่อไป.

 

ทรงวุฒิทับทองรายงาน