Uncategorized ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

เทศบาลนครเชียงใหม่ปล่อยคาราวานส่งขบวนรถบรรทุกขยะอันตราย ตามโครงการคัดแยกขยะอันตราย เพื่อนำไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล

เทศบาลนครเชียงใหม่ปล่อยคาราวานส่งขบวนรถบรรทุกขยะอันตราย ตามโครงการคัดแยกขยะอันตราย เพื่อนำไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ ประธานแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานปล่อยคาราวานส่งขบวนรถบรรทุกขยะอันตราย ตามโครงการคัดแยกขยะอันตราย เพื่อนำไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล โดยมี นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีสมาชิกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดเชียงใหม่ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนและพนักงานเทศบาลฯ เข้าร่วมปล่อยคาราวานรถบรรทุกขยะอันตราย ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่

ดทศบาลนครเชียงใหม่ได้จัดทำโครงการคัดแยกขยะอันตรายภายในพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ โดยดำเนินการติดตั้งตู้คัดแยกขยะอันตรายเพื่อให้บริการแก่ประชาชนในจุดต่างๆกว่า 200 จุด เพื่อให้เป็นจุดที่ประชาชนสามารถนำขยะอันตราย ได้แก่ หลอดไฟฟ้า ถ่านไฟฉาย โทรศัพท์ แบตเตอรี่ ฯลฯ มาทิ้งจุดทิ้งขยะอันตราย เพื่อที่ทางเทศบาลฯ จะได้ทำการจัดเก็บให้ถูกต้อง ไม่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อม ซึ่งในปี 2562 เทศบาลนครเชียงใหม่มีปริมาณขยะอันตรายที่จะต้องนำไปกำจัดกว่า 37 ตัน โดยจ้างเหมาเอกชนผู้รับกำจัดขยะอันตรายนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง