Uncategorized

จังหวัดจันทบุรี ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเทศกาลนานาชาติ “พลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2019 กระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ก้าวสู่นครอัญมณี

จังหวัดจันทบุรี ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเทศกาลนานาชาติ “พลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2019 กระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ก้าวสู่นครอัญมณีวันนี้ ( 16 ต.ค.62 ) ที่ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมและสนับสนุนการจัดงานเทศกาลนานาชาติ “พลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2019”( International Chanthaburi Gems and Jewelry Festival 2019 ) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนสมาคม องค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นภายใต้โครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นนครอัญมณี จัดขึ้นตามแนวคิด “พลังแห่งอัญมณีและเครื่องประดับ” ( Power of Gemstone and Jewelry ) เพื่อพัฒนาและผลักดันให้จังหวัดจันทบุรีก้าวเข้าสู่การเป็น “นครอัญมณีของโลก”

โดยจังหวัดจันทบุรีได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานเทศกาล นานาชาติ พลอย และ อัญมณีเครื่องประดับ ที่กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 4 – 8 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี / เคพี จิวเวอรี่เซ็นเตอร์ / ตลาดพลอย ถนนศรีจันท์ ซอยกระจ่าง และ OTOP Lifestyle เพื่อประชาสัมพันธ์ของดีเมืองจันท์ ศูนย์รวมการซื้อขายพลอย และ อัญมณีของโลก ชักชวนนักลงทุน นักธุรกิจ และประชาชน นักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งภายในงานจะมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ พิธีมอบรางวัลการประกวดออกแบบเครื่องประดับและประกวดพลอยเจียระไน / พิธีมอบรางวัลโครงการวิจัยด้านอัญมณีและเครื่องประดับ / การประมูลพลอย / การจัดนิทรรศการ 4 นิทรรศการ ได้แก่ นิทรรศการ Jewelry Design Gallery , Smart Jewelers , Innovative Jewelry และ Innovative Lifestyle Jewelry / และสัมมนาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก