Uncategorized ข่าว ร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน แก่ ผู้ประสบปัญหาอุทกภัยจากพายุโซนร้อน โพดุล และ คาจิกิ ผ่านระบบ KTB Corporate Online

จังหวัดร้อยเอ็ด มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน แก่ ผู้ประสบปัญหาอุทกภัยจากพายุโซนร้อน โพดุล และ คาจิกิ ผ่านระบบ KTB Corporate Online เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ที่ห้องรับรองบ่อพันขัน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ดพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน แก่ ผู้ประสบปัญหาอุทกภัยจากพายุโซนร้อน โพดุล และ คาจิกิ จำนวน 600 ราย รายละ 2,000 บาท ผ่านระบบ KTB Corporate Online โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยานนางสาวศิริ์ดาวัลย์ สรารัมย์ กล่าวว่า ตามที่จังหวัดร้อยเอ็ดได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยขึ้น ในพื้นที่จากลำน้ำที่เอ่อล้นเนื่องจาก มีร่องมรสุมพัดผ่าน ประกอบกับได้รับอิทธิผลพายุโซนร้อน โพดุล และคาจิกิ ทำให้มีฝนหนักเกิดน้ำท่วมฉับพลัน ไหลหลากเข้าท่วมหลายพื้นที่ และทางจังหวัดร้อยเอ็ดได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) จำนวน 20 อำเภอ 79 ตำบล 2,193 หมู่บ้าน 191,130 ครัวเรือน ได้แก่ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด เสลภูมิ เมืองสรวง โพนทอง ธวัชบุรี โพธิ์ชัย จังหาร ศรีสมเด็จ หนองพอก เชียงขวัญ พนมไพร เกษตรวิสัย จตุรพักตรพิมาน เมยวดี ทุ่งเขาหลวง อาจสามารถ หนองฮี สุวรรณภูมิ ปทุมรัตต์ และอำเภอโพนทราย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ดได้มีการกำหนดแผนการช่วยเหลือ ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จากสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้โอนงบประมาณ มาให้เมือวันที่ 5 กันยายน 2562 รวมเป็นเงิน 1,200,000 บาท โดยในวันนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด กำหนดโอนเงินสงเคราะห์ ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน 599 ราย ผ่านระบบ KTB Corporate Online ในวันที่ 16 ตุลาคม 2562 จำนวน 15 อำเภอ ดังนี้ อำเภอเสลภูมิ 127 ราย อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 129 ราย อำเภอจตุรพักตรพิมาน 14 ราย อำเภอเมืองสรวง 12 ราย อำเภอพนมไพร 53 ราย อำเภอโพนทราย 4 ราย อำเภอเกษตรวิสัย 18 ราย อำเภอโพนทอง 85 ราย อำเภอโพธิ์ชัย 45 ราย อำเภออาสามารถ 19 ราย อำเภอจังหาร 5 ราย อำเภอเชียงขวัญ 54 ราย อำเภอหนองฮี 8 ราย อำเภอทุ่งเขาหลวง 5 ราย อำเภอธวัชบุรี 1 ราย โดยอีก 1 ราย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้นำเงินสดไปจ่ายเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ที่ บ้านเลขที่ 27 หมู่ 2 ตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด เรียบร้อยแล้ว โดยมีเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแสนสุข และผู้นำชุมชน ร่วมมอบสำหรับวันนี้จะมีการดอนเงินเข้าบัญชี ผ่านระบบ KTB Corporate Online หลายธนาคารดังนี้ โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำนวน 87 ราย รายละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 174,000 บาท ซึ่งเงินจะเข้าบัญชีผู้ประสบปัญหาในวันนี้ โอนเข้าบัญชีต่าง ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธกส. กสิกรไทย ไทยพาญิชย์ กรุงเทพ ทหารไทย ธนชาติ กรุงศรีอยุทธยา เป็นต้น จำนวน 512 ราย รายละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,024,000 บาท ซึ่งเงินจะเข้าบัญชีผู้ประสบภัยภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2562
///////////เครดิต
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด//ศรีไพร ทูลธรรม ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวประจำจังหวัดร้อยเอ็ด/รายงาน