ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ ข่าวเด่น

อายุวัฒนมงคล 6 รอบ 72 ปี พรรษา 52 “พระครูสุจิตวรญาณ”

อายุวัฒนมงคล 6 รอบ 72 ปี พรรษา 52 “พระครูสุจิตวรญาณ”

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2566 คณะสงฆ์ คณะศรัทธา ศิษยานุศิษย์ ร่วมกันประกอบพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคล 6 รอบ 72 ปี พรรษา 52 พระครูสุจิตวรญาณ (เปลี่ยน ญาณวโร) น.ธ.เอก,ศน.บ. เจ้าอาวาสวัดป่าตัน เชียงใหม่ โดยมีพระครูพิศิษฏิ์พิพิธการ เจ้าอาวาสวัดข่วงสิงห์ ประธานฝ่ายสงฆ์ นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ประธานฝ่ายฆราวาส ท่ามกลางพระเถรานุเถระ พระสังฆาธิการ เจริญพระพุทธมนต์ โดยมีนางสาวเพชรรัตน์ ใหม่ชมภู (พลอย) สส.เชียงใหม่ ก้าวไกลเชียงใหม่เขต 1 พร้อมคณะและพุทธศาสนิกชนร่วมพิธี ณ วัดป่าตัน ตำบลป่าตัน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง / ณัฐพล แสนเมืองมา