ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ ข่าวเด่น

พิธีต้อนรับพัดยศเจ้าคณะตำบลดอนแก้ว (จต.ชต.)

พิธีต้อนรับพัดยศเจ้าคณะตำบลดอนแก้ว (จต.ชต.)

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2566 คณะสงฆ์ คณะศรัทธา ศิษยานุศิษย์ วัดดอนแก้ว อำเภอแม่ริม เชียงใหม่ ประกอบพิธีต้อนรับพัดยศเจ้าคณะตำบลดอนแก้ว (จต.ชต.) พระครูสุภัทรรัตนากร (เจริญศักดิ์ สิริภทฺโท) เจ้าคณะตำบลดอนแก้ว เจ้าอาวาสวัดดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพระเทพวชิราธิบดี เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน (ธ) เจ้าอาวาสวัดดาราภิรมย์,พระครูสิริอาภากร เจ้าคณะอำเภอแม่ริม เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง พร้อมพระเถรานุเถระ พระสังฆาธิการ หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะศรัทธาสาธุชน ร่วมถวายมุทิตาจิต/ถวายมุทิตาสักการะ ณ วัดดอนแก้ว ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง / ณัฐพล แสนเมืองมา