ข่าวประชาสัมพันธ์

วิ่งการกุศลจุฬาภรณ์มินิมาราธอน

ประชาสัมพันธ์
วิ่งการกุศลจุฬาภรณ์มินิมาราธอน
วันที่ 25 พ.ย เวลา ตี 5

วิ่งกับ 3 ดาราดังช่อง7 สี

วิ่งรอบบึงพลาญชัย 5 กิโล(ฟันรัน)
พร้อมรับเสื้อวันที่ 24 พ.ย นี้
ที่โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้นท์
รับเหรียนนักวิ่งพร้อมของที่ระลึกมากมายในวันงาน 25 พ.ย นี้

ค่าใช้จ่าย 400 บาท/ท่าน
เพื่อนำเงินร่วมซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

มีโควต้าเหลือเพียง 101 ท่าน เท่านั้น
ลงชื่อทางไลน์พร้อมโอนเงิน
รัฐนันท์ หาญประสิทธิ์คำ
ทหารไทย 368-257-4847

รายชื่อมีดังนี้
1.ดร.สถาพร มงคลศรีสวัสดิ์
2.คุณรัตนา มงคลศรีสวัสดิ์
3.คุณชุติพันธุ์ หาญประสิทธิ์คำ@
4.คุณอสมินทร์ ตันวัฒนานนท์@
5.คุณพรสวรรค์ พัชรเวทิน
6.คุณนวลรัตน์ พันธโคตร@
7.ดร.ศศินันท์ พูลลาภ@
8.คุณจันเทวี ไชยเลิศ
9.คุณจินดารัตน์ ธนโชคชัยอนันต์
10.คุณอัมพา รัตนสวนจิก
11.คุณกรรณิกา ธนโชคชัยอนันต์
12.คุณเดือนสิยา มาลากุล ณ.อยุธยา@
13.คุณธัญทิพย์ โรจน์กิติพงษ์@
14.อ.ฐิติดา ชนะสงคราม
15.อ.ศิริกุล มณีวรรณ
16.อ.เยาวมาลย์ อาวรณ์
17.คุณปิยพร ภู่ถาวร โอน
18.คุณกุลณัฐฐา คำแดงไสย โอน
19.คุณจินตนา ชอบใจ
20.คุณสมปอง นาคากาว่า
21.คุณดาริณี สุวภาพ โอน
22.คุณอภิวัชร์ ศิริเวชโอน
23.คุณจิรายุ ศิริเกตุ โอน
24.คุณละมุล วิไลพรหม
25คุณจินตนา ศรีกาญจนเพริศ โอน
26.เพื่อนจินตนา ศรีกาญจนเพริศ โอน
27.คุณแม่พรทิพย์ ไชยยงค์
28.คุณกัญตรพักตร์ ศรีคะเนยอโอน
29.คุณสุภาภรณ์ จันทวิมลโอน

30.

 

กราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วม
วิ่งการกุศลใกล้ชิดสัมผัสดาราดังช่อง 7
เหลืออีก 87 ท่าน เท่านั้น