สถานที่ท่องเที่ยว

ร้อยเอ็ด”จัดเตรียม”การจัดงานประเพณีสมมาน้ำคืนเพ็งเส็งประทีป ณ คลองหนองหญ้าม้า บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 9 ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 21 – 22 พ.ย. นี้ สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นบ้านเฮา!!!

ร้อยเอ็ด”จัดเตรียม”การจัดงานประเพณีสมมาน้ำคืนเพ็งเส็งประทีป ณ คลองหนองหญ้าม้า บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 9 ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 21 – 22 พ.ย. นี้ สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นบ้านเฮา!!!

เมื่อเวลา 10.00 น. วันเสาร์ที่16 พฤศจิกายน 2561 ที่ ท่าน้ำคลองหนองหญ้าม้า บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 9 ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นาย ประจัญ เขตเจริญ ผู้ใหญ่บ้านบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 9 ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด พร้อมคณะกรรมการได้พร้อมใจกันจัดเตรียมสถานที่หลังได้พัฒนาขุดลอกผักตบชวาแล้วเสร็จ
ทั้งนี้ ประเพณี “สมมาน้ำคืนเพ็ง เส็งประทีป” เป็นอีกหนึ่งงานประเพณีของชาวบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 9 ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด อันมีความสำคัญและเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา “สมมาน้ำ” หมายถึง การขอขมาแม่น้ำ “คืนเพ็ง” หมายถึง วันเพ็ญ “เส็ง” หมายถึง การประกวดแข่งขัน และ “ประทีป” หมายถึง กระทง เมื่อแปลจากภาษาถิ่นแล้ว ความหมายโดยรวมจึงหมายถึง ประเพณีขอขมาน้ำในคืนวันเพ็ญและการแข่งขันประกวดกระทง โดยประเพณีนี้ยังถือเป็นการบูชาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกวิธีหนึ่ง โดยอาศัยสายน้ำเป็นสื่อนำพากระทงดอกไม้ธูปเทียนไปสักการบูชาพระพุทธเจ้าอีกด้วย ในปีนี้ กำหนดจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณคลองหนองหญ้าม้า บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 9 ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
กิจกรรมที่น่าสนใจภายในงานประกอบด้วย การประกวดกระทงประทีปสวยงามและอนุรักษ์ธรรมชาติเพื่อคืนความใสสะอาดให้คลองหนองหญ้าม้า ให้กับมาเหมือนเดิมชาวบ้านโนนสวรรค์ขอเชิญชวนมาร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นบ้านเฮา

__________________
ศรีไพร ทูลธรรม ข่าว/ภาพ