Uncategorized ข่าว เชียงราย ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย แจ้งปฏิทินข่าว นัดหมาย และเชิญร่วมทำข่าว วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562

☆?? สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
แจ้งปฏิทินข่าว นัดหมาย และเชิญร่วมทำข่าว
วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562

เวลา 08.00 น. ทีมงานสถาบันลูกเขียว (ปตท.) จัดการสัมมนา “กระบวนการจัดทำความรู้ชุมชนเพื่อวิชชาลัยลูกโลกสีเขียวภาคเหนือ” ในพื้นที่ชุมชนบ้านห้วยหินลาด อำเภอเวียงป่าเป้า

เวลา 09.00 น ที่ว่าการอำเภอพญาเม็งรายร่วมกับเทศบาลตำบลไม้ยา จัดงานดอกบัวตองบานที่ไม้ยาประจำปี 2562 ที่ดอยแป๋หลวง บ้านห้วงก้าง ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย

เวลา 09.00 น. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย จัดพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เริ่มจุดแจกที่ 1 ที่โรงเรียนบ้านหมูสี ตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน

เวลา 09.30 น. กรมศุลกากรจัดพิธีเปิด ตลาดประชารัฐศุลกากรเพื่อชุมชน ที่บริเวณลานจอดรถหน้าอาคารศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ด่านพรหมแดนแม่สาย แห่งที่ 1 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย

เวลา 13.00 น. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน จัดพิธีเปิด งานวัฒนธรรมชาวดอย ดอกบัวตองบานที่บ้านหัวแม่คำ ครั้งที่ 29 ที่บ้านหัวแม่คำ หมู่ 4 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง

? ฝ่ายการคณะสงฆ์จังหวัดเชียงรายเปิดให้ถวายสักการะสรีระสังขาร พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสโน ป.ธ.6) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว และอดีตเจ้าคณะภาค 6 ได้ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ที่ศาลาบำเพ็ญกุศลอนุสรณ์เชิด-อมรา มินุกานนท์ ชั้น 2 วัดพระแก้ว พระอารามหลวง ถ.ไตรรัตน์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย

?‍? เวลา 20.00 น. วัดพระแก้ว จัดพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลสรีระสังขาร พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสโน ป.ธ.6) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว และอดีตเจ้าคณะภาค 6 ที่ศาลาบำเพ็ญกุศลอนุสรณ์เชิด-อมรา มินุกานนท์ ชั้น 2 วัดพระแก้ว พระอารามหลวง ถ.ไตรรัตน์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย

จึงขอเชิญชวนสื่อมวลชนร่วมทำข่าวและเผยแพร่ข่าวที่สำคัญและน่าสนใจนี้แก่สาธารณชนโดยพร้อมเพรียงกัน และขอเชิญชวนผู้สนใจติดตามข่าวสารที่น่าสนใจนี้ได้โดยทั่วกัน
????????⛰