Uncategorized

ปกครองปาย ออกไป บริการทำบัตรประขาชนให้กับคนไข้ติดเตียนและคนพิการนอกสถานที่ เป็นที่ประทับใจอย่างมาก

ปกครองปาย ออกไป บริการทำบัตรประขาชนให้กับคนไข้ติดเตียนและคนพิการนอกสถานที่ เป็นที่ประทับใจอย่างมาก

เมื่อวันที่ 15 พ.ย 62 ที่ผ่านมา นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอปาย พร้อมด้วยปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน อำเภอปาย ศูนย์การทะเบียนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ ผู้ใหญ่บ้านสบแพม ม.4 ต.ทุ่งยาว ออกบริการทำบัตรประจำตัวประชาชนให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการจนไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้และมีความจำเป็นที่ต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนในกรณี เร่งด่วน จำนวน 1 ราย ได้แก่นางเล็ก หลูโน เลขประจำตัวประชาชน 3-5803-00057849 อยู่บ้านเลขที่ 122 หมู่ 4 ตำบลทุ่งยาว อำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ทั้งนี้การออกไปบริการของฝ่ายปกครองอำเภอปายในครั้ง เป็นที่ประทับใจแก่ประชาชนอย่างมาก ซึ่งในอดีตไม่เคยมีการออกมาบริการประชาชนนอกสถานที่เข่นนี้มาก่อน

https://youtu.be/RSXZgMu2mTs