ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน สถานที่ท่องเที่ยว

เทศบาลตำบลสันกำแพง แถลงข่าว “ปั่นมอกม่วน จวนกั๋นแอ่ว สันกำแพง”แดนอารายะธรรมและการท่องเที่ยวต้อนรับไฮซี่ซั่น

เทศบาลตำบลสันกำแพง แถลงข่าว “ปั่นมอกม่วน จวนกั๋นแอ่ว สันกำแพง”แดนอารายะธรรมและการท่องเที่ยวต้อนรับไฮซี่ซั่น บ้านตำนานสันกำแพง อายุกว่า 100 ปี มี ฮิตฮอยครัวสืบชะตาล้านนา ชื่นชมวิสาหกิจชุมชน ระหว่างวันที่ 23 พ.ย.62 – 23 ก.พ.2563

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.30 น. ณ กาแฟโรงงาน อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ นายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอำเภอสันกำแพง พร้อมด้วย นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง ,นางประนอม พานิชเจริญ พัฒนาการอำเภอสันกำแพง,นายสังวร ลานยศ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง ได้ร่วมกันแถลงข่าว การจัดกิจกรรม “ปั่นมอกม่วน จวนกันแอ่ว สันกำแพง”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลสันกำแพง และบทบาทการให้ความร่วมมือกับ 14 ชุมชน ในการจัดกิจกรรม การสร้างความเข้มแข็ง ความสามัคคีของคนในชุมชน การสร้างแรงบันดาลใจในการจัดกิจกรรม ปั่นมอกม่วน จวนกั๋นแอ่ว สันกำแพง โดยการแถลงข่าวครั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่อำเภอสันกำแพง เทศบาลตำบลสันกำแพง ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอสันกำแพง พี่น้องในชุมชนตำบลสันกำแพง ผู้ประกอบการ กาดฮ่มใจ๋ กาแฟโรงงาน และกลุ่มวิสาหกิจชุชน ตลอดจนสื่อมวลชน ร่วมงานแถลงข่าวจำนวนมาก

นายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอำเภอสันกำแพง การจัดกิจกรรม ปั่นมอกม่วน จวนกั๋นแอ่ว สันกำแพง ครั้งนี้เป็นการเล่าเรื่องราวของสันกำแพง ที่มีมานาน หากใครมาเที่ยวเชียงใหม่ ต้องมาสันกำแพง ซึ่งเป็นอำเภอที่มีอารยะธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต ของคนในชุมชนที่งดงาม ตำบลสันกำแพง มีชุมชนบ้านกาด มีกลุ่มชาติพันธุ์หลากหลาย มีการทอผ้าไหม ผ้าฝ้าย เกิดลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นที่รู็จักในวงกว้าง มีบ้านโบราณ อายุกว่า 100 ปี ตั้งอยู่บ้านสันเหนือ มีพิธีสืบชะตาแบบล้านนา อันเป็นพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของคนล้านนา มีวิสาหกิจชุมชนบ้าน คำซาว ที่มีภูมิปัญญาที่โดดเด่น และเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนกาดฮ่วมใจ๋ ที่สร้างรายได้และอนุรักษ์สินค้าจารกภูมิปัญญาชาวบ้านในชุมชน โดยทางเทศบาลตำบลสันกำแพง กำหนดจัดกิจกรรม ปั่นมอกม่วน จวนกั๋นแอ่ว สันกำแพง ขึ้นในระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 จนถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมมากมาย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างอาชีพและรายได้ให้กับชุมชนตำบลสันกำแพง ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง

Cr.วัตร บ้านเมือง