Uncategorized ข่าว เชียงราย สถานที่ท่องเที่ยว

อำเภอพญาเม็งราย จัดงาน”งานดอกบัวตองบานที่ไม้ยา ประจำปี พ.ศ. 2562 ” ส่งเสริมการท่องเที่ยวพื้นที่ตำบลไม้ยา

อำเภอพญาเม็งราย จัดงาน”งานดอกบัวตองบานที่ไม้ยา ประจำปี พ.ศ. 2562 ” ส่งเสริมการท่องเที่ยวพื้นที่ตำบลไม้ยา

เช้าวันเสาร์นี้ 16 พฤศจิกายน 2562 ที่บริเวณจุดชมวิวตำบลไม้ยา บ้านห้วยก้าง ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ ปลัดจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงานดอกบัวตองบานที่ไม้ยา ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมี นายปกรณ์ สุริวรรณ นายอำเภอพญาเม็งราย พร้อมด้วยนายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย นายเอนก ไกลถิ่น นายกเทศมนตรีตำบลไม้ยา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคเอกชน ผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั้งในพื้นที่ และประชาชนชาวตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย ตลอดจนนักท่องเที่ยว เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ภายในงานมีกิจกรรม “ปั่นชิว ๆ พิชิตจุดชมวิวไม้ยา” ครั้งที่ 2 ระยะทาง 30 กิโลเมตร และกิจกรรม “เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพท้าลมชมดอกบัวตอง” ระยะทาง 6 กิโลเมตร โดยมีพิธีมอบรางวัลให้แก่นักปั่นและนักเดิน-วิ่ง โดยผู้ที่เข้าเส้นชัยจะได้รับเหรียญรางวัล และสำหรับลำดับที่ 1-3 จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศผู้พิชิตอีกด้วย

อีกทั้งในงาน ได้จัดให้มีการประกวดแข่งขันไก่ต่อไก่ตั้ง การประกวดพืชผลทางการเกษตร การแสดงศิลปะวัฒนธรรมชนเผ่าพื้นบ้าน การประกวดธิดาบัวตอง และการออกร้านผลิตภัณฑ์จากชุมชนสินค้าโอทอป โดยงานครั้งนี้ จะมีกำหนดจัดถึงวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 นี้ เท่านั้น

โดยงาน “ดอกบัวตองบานที่ไม้ยา ประจำปี พ.ศ. 2562” ครั้งนี้ ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 เพื่อส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น ซึ่งจะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในท้องถิ่น ทำให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น ตลอดจนได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับภูมิปัญญาของท้องถิ่น ทำให้มีรายได้เสริมในครอบครัว ประชาชนอยู่ดีกินดี ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถพัฒนาหมู่บ้าน ท้องถิ่นของตนเองอย่างยั่งยืน

สำหรับพื้นที่ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ถือได้ว่าเป็นตำบลที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามแห่งหนึ่งของประเทศ นอกจากจุดชมวิวตำบลไม้ยาแห่งนี้แล้ว ยังมีอ่างเก็บน้ำหัวยก้าง ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนเป็นอย่างดี อีกทั้ง ยังมีสินค้า OTOP ที่หลากหลาย เช่น เสื้อผ้าพื้นเมือง เครื่องจักสาน ผลไม้แปรรูป และอื่น ๆ โดยจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมในช่วงของฤดูกาลของดอกไม้บานเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา แต่ก็ยังถือว่าไม่ได้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายมากนัก ดังนั้น จึงสนับสนุนให้แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในพื้นที่ตำบลไม้ยา ได้รับการเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น ทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศต่อไปพร้อมกันด้วย
???????????????⛽??

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
16/11/62