จังหวัดร้อยเอ็ด และสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ครั้งที่ 2 ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร


จังหวัดร้อยเอ็ด และสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ครั้งที่ 2 ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129–

วันนี้ (15 ธันวาคม 2561) เวลา 16.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนางนงรัตน์ คงเกษม ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด และสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ครั้งที่ 2 ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานพระราชานุญาต ให้จัดงานฤดูหนาวแบบย้อนยุคขึ้น เพื่อสะท้อนความงดงามของประเพณีวัฒนธรรมและศิลปะแบบไทยๆ ภายใต้ชื่องาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2561 – 19 มกราคม 2562 ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า โดยผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดและคณะได้ เยี่ยมชมตลาดดอกแก้ว ของสมาคมแม่บ้านมหาดไทยและได้ร่วมแจกถุงผ้าให้กับผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 100 ถุง

—///—สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129–