กกล.รส.จว.ช.ร. โดย หมู่ รส.อ.เมืองเชียงราย ร่วมกับ จังหวัดเชียงราย/เทศบาล0700 ธ.ค. 61 กกล.รส.จว.ช.ร. โดย หมู่ รส.อ.เมืองเชียงราย ร่วมกับ จังหวัดเชียงราย/เทศบาลนครเชียงราย/หน่วยฝึกทหารใหม่ มทบ.37/ฝ่ายปกครอง ต.รอบเวียง,ต.ริมกก,ต.บ้านดู่,ต.ท่าสาย ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เดินรณรงค์ “คน รัก คลอง” “ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี”


เมื่อ 15ธ.ค. 61 กกล.รส.จว.ช.ร. โดย หมู่ รส.อ.เมืองเชียงราย ร่วมกับ จังหวัดเชียงราย/เทศบาล0700 ธ.ค. 61 กกล.รส.จว.ช.ร. โดย หมู่ รส.อ.เมืองเชียงราย ร่วมกับ จังหวัดเชียงราย/เทศบาลนครเชียงราย/หน่วยฝึกทหารใหม่ มทบ.37/ฝ่ายปกครอง ต.รอบเวียง,ต.ริมกก,ต.บ้านดู่,ต.ท่าสาย ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เดินรณรงค์ “คน รัก คลอง” “ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี” ณ บริเวณหน้าอาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ศูนย์การเรียนรู้ เทศบาลนครเชียงราย โดยมี นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีฯ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ประมาณ 400 คน การประฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ