Reporter&Thai Army

กกล.รส.จว.อ.ต. โดย พ.อ.กฤษฎา ถาวรวัตร์ หก.กยก.มทบ.๓๕ ผู้รับผิดชอบระดับอำเภอ มอบหมายให้ ชุด ชป.มวลชน ประจำอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ร่วมกับ กำนัน ต.แสนตอ และจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ บ้านทุ่ง หมู่ ๔ ต.แสนตอ ทำกิจกรรม จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

เมื่อ ๑๗๐๙๐๐ ม.ค.๖๒ กกล.รส.จว.อ.ต. โดย พ.อ.กฤษฎา ถาวรวัตร์ หก.กยก.มทบ.๓๕ ผู้รับผิดชอบระดับอำเภอ มอบหมายให้ ชุด ชป.มวลชน ประจำอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ร่วมกับ กำนัน ต.แสนตอ และจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ บ้านทุ่ง หมู่ ๔ ต.แสนตอ ทำกิจกรรม จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดเขตสุขภิบาล ณ วัดดอยแก้ว บ้านทุ่ง หมู่ ๔ ต.แสนตอ อ.เมือง จว.อ.ต. เพื่อจัดงานอำเภอเคลื่อนที่ (อำเภอยิ้ม) ในวันที่ ๑๘ ม.ค. ๖๒ มีผู้เข่าร่วมกิจกรรม จำนวน ๖๐ คน