ข่าว ร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่เพื่ออนุรักษ์ ประเพณีของชาวอีสาน เพื่อแสดงพลังแห่งความร่วมแรงร่วมใจของชุมชนและ ส่งเสริมการท่องเที่ยว

จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่เพื่ออนุรักษ์ ประเพณีของชาวอีสาน เพื่อแสดงพลังแห่งความร่วมแรงร่วมใจของชุมชนและ ส่งเสริมการท่องเที่ยว

เมื่อ เวลา 10.00 น. วันที่ 17 มกราคม 2562 ณ หน้าที่ว่าการอำเภอธวัชบุรีจังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ หรือบุญคูณลาน อันเป็นประเพณีของชาวอีสาน ที่มีการจัดงานเพื่อ ความสามัคคีของคนในชุมชน

โดยนายชรินทร์ ภู่ชัย นายอำเภอธวัชบุรี กล่าวว่า การจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ประเพณีของชาวอีสาน เพื่อแสดงพลังแห่งความร่วมแรง ร่วมใจ ของชุมชน หลังจากมีการเก็บเกี่ยวข้าวขึ้นยุ้ง ขึ้นฉางเป็นการสำนึกในบุญคุณของข้าวที่หล่อเลี้ยงชีวิตทุกคน และเป็นการแสดงออกถึง พลังแห่งความร่วมแรงร่วมใจของชุมชน เพื่อสืบทอดจิตวิญญาณที่กล้าแกร่ง ของชาวนา โดยมีการทำพิธีพราหมณ์ การทำพิธีบูชาแม่โพสพ บายศรีสู่ขวัญข้าวเพราะเชื่อว่า แม่พระโพสพมีอำนาจที่จะสามารถ ดลบันดาลให้ข้าวเจริญงอกงาม นำความอุดมสมบูรณ์ให้ชาวนาที่บูชาเทวีแห่งข้าว ด้วยเหตุนี้ ชาวนาจึงมีพิธีบูชาพระแม่โพสพ ก่อนที่จะลงมือทำนาหรือ

 

จนข้าวตั้งท้องออกรวง จนไปสู่การเก็บเกี่ยวในที่สุด การทำพิธีบูชาแม่โพสพนั้น ในสมัยต่อมานิยมทำกันเมื่อเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จ โดยการนำเข้ามากองไว้กลางลานนวด แล้วทำพิธีบายศรีสู่ขวัญข้าว หรือไม่นวดข้าวเสร็จแล้วก็จะได้เข้าเปลือกกองใหญ่ ชาวอีสานเรียกกองข้าวเปลือกใหญ่ว่า กุ้มข้าวใหญ่ และจะทำพิธีปฏิบัติของบรรพชนเรียกว่า พิธีรับขวัญข้าว เชื่อว่า คณะที่ทำนาเกี่ยวข้าวและนวดข้าว เราใช้เท้าเหยียบย่ำข้าว จึงมีความจำเป็นที่จะต้อง ร่วมทำพิธีบูชาพระแม่โพสพ เพื่อขอขมา จะได้เป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว โดยอำเภอธวัชบุรีได้จัดให้มีงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม 2562 หน้าลานสนามหน้าที่ว่าการอำเภอธวัชบุรี เพื่อสืบสาน ประเพณีวัฒนธรรม อันนี้งามให้คงอยู่สืบไป และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอธวัชบุรีด้วย การจัดงานครั้งนี้ มีการแสดงสินค้า OTOP ประกวดพานบายศรี ประกวดแข่งขันกองข้าวใหญ่ ประกวดเถียงนา ประกวดพาเวน (ข้าวเที่ยง ) เพื่อสุขภาพ การเจริญพระพุทธมนต์และพิธีสู่ขวัญข้าว การประกวดร้องเพลงเยาวชนและประชาชนทั่วไป โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวอำเภอธวัชบุรี

//////////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม/รายงาน