Reporter&Thai Army

“ โครงการ รด.จิตอาสา งานช่วยเหลือสังคมตามขีดความสามารถของนักศึกษาวิชาทหาร หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 39”

“ โครงการ รด.จิตอาสา งานช่วยเหลือสังคมตามขีดความสามารถของนักศึกษาวิชาทหาร
หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 39”
วันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา1430 พันเอก คณิศร อาสมะ เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 39 ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม การปฏิบัติ โครงการ รด.จิตอาสา งานช่วยเหลือสังคมตามขีดความสามารถของนักศึกษาวิชาทหาร ณ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาวิชาทหาร มีความเข้าใจในบทบาทของตนเอง เห็นความสำคัญของการอาสาเข้ามามีส่วนร่วม โดย รด.จิตอาสา พร้อมชุดครูฝึก รวมจำนวน 250นาย ร่วมกับผู้บริหารและคณะบุคลากรของโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ร่วมมือกันพัฒนาพื้นที่บริเวณโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ได้แก่ บริเวณรั้วกำแพงของโรงพยาบาล, อาคารผู้ป่วยนอก และพื้นที่ใช้สอยอื่นๆในบริเวณโรงพยาบาล ซึ่งเป็นสถานพยาบาลที่ให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชน ทั้งในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียง การปฏิบัติของ รด.จิตอาสา ครั้งนี้ ยังเป็นการสร้างสำนึกและกระตุ้นให้ประชาชนทั่วไป ได้เกิดความเสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และมีจิตสาธารณะในการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยที่เข้ามารับบริการจากทางโรงพยาบาล ต่อไป