Reporter&Thai Army

ร้อย.รส.ที่ 2 (ป.พัน.7 พล.ร.7) อ.แม่แตง ร่วมกับ ส่วนราชการ, กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎรในพื้นที่ ร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกลตาม “โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

เมื่อ 26 มี.ค.62 ร้อย.รส.ที่ 2 (ป.พัน.7 พล.ร.7) อ.แม่แตง ร่วมกับ ส่วนราชการ, กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎรในพื้นที่ ร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกลตาม “โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน มี.ค.62 ณ วัดบัวนาค บ้านแม่โจ้ หมู่ 1 ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง จว.ช.ม. โดยมี นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ นายอำเภอแม่แตง เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 200 คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย