Reporter&Thai Army

พล.ต.สาธิต ศรีสุวรรณ ผบ.มทบ.๓๓/ผบ.กกล.รส.จว.ช.ม. เป็นประธาน ประชุมการแก้ไขสถานการณ์ฝุ่นละออง PM ๒.๕ และปัญหาไฟป่าหมอกควัน

เมื่อ ๒๖ มี.ค.๖๒ พล.ต.สาธิต ศรีสุวรรณ ผบ.มทบ.๓๓/ผบ.กกล.รส.จว.ช.ม. เป็นประธาน ประชุมการแก้ไขสถานการณ์ฝุ่นละออง PM ๒.๕ และปัญหาไฟป่าหมอกควัน ณ กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือกองทัพภาคที่ ๓ ส่วนหน้า สโมสรกาวิละ ค่ายกาวิละ อ.เมืองเชียงใหม่ จว.ช.ม. มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน ๘๐ คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย