Reporter&Thai Army

บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.น. โดย ร้อย.รส.ที่ ๑ มว.รส.ที่ ๒ (ร.๔) อ.หนองขาหย่าง จว.อ.น. เป็นผู้แทน กกล.รส.จว.อ.น. ร่วมกับ นายสิทธิชัย เทพภูษา นอภ.หนองขาหย่าง เป็นตัวแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ,เหล่ากาชาด จว.อ.น. ,กอ.รมน.จว.อ.น. ,พมจ.จว.อ.น. ,ปภ.จว.อ.น. ,อำเภอหนองขาหย่าง ,สาธารณสุข อ.หนองขาหย่าง ,อบต.หนองไผ่และประชาชนในพื้นที่ร่วมกันเยี่ยมและให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือให้กับ นางสุดา ปั้นชัง

เมื่อ ๒๖๑๓๓๐​ มี.ค. ๖๒ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.น. โดย ร้อย.รส.ที่ ๑ มว.รส.ที่ ๒ (ร.๔) อ.หนองขาหย่าง จว.อ.น. เป็นผู้แทน กกล.รส.จว.อ.น. ร่วมกับ นายสิทธิชัย เทพภูษา นอภ.หนองขาหย่าง เป็นตัวแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ,เหล่ากาชาด จว.อ.น. ,กอ.รมน.จว.อ.น. ,พมจ.จว.อ.น. ,ปภ.จว.อ.น. ,อำเภอหนองขาหย่าง ,สาธารณสุข อ.หนองขาหย่าง ,อบต.หนองไผ่และประชาชนในพื้นที่ร่วมกันเยี่ยมและให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือให้กับ นางสุดา ปั้นชัง บ้านเลขที่ ๓๑ ม.๙ ต.หนองไผ่ อ.หนองขาหย่าง จว.อ.น. เจ้าของบ้านที่ถูกเพลิงไหม้ เป็นบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ เสียหายทั้งหลัง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ณ ม.๙ บ.หนองปลาไหล ต.หนองไผ่ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี ผลการการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย