Reporter&Thai Army

“ ทหารม้าก็มา จิตอาสาก็ช่วย ” ลุย!! ปรับปรุงถนนที่ดินสไลด์ลงมาขวาง บ้านม้งแปดหลัง

“ ทหารม้าก็มา จิตอาสาก็ช่วย ” ลุย!! ปรับปรุงถนนที่ดินสไลด์ลงมาขวาง บ้านม้งแปดหลัง

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2561 กองร้อยทหารม้าที่ 1 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 จัดกำลังพล ร่วมกับราษฎรบ้านม้งแปดหลัง ทำการปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ที่ได้ได้รับความเสียหายจากการเกิดจากดินสไลด์ โดยมีผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาประชาชน ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันแบบชุมชนประชารัฐปรับปรุงถนนดังกล่าว บริเวณ บ้านม้งแปดหลัง หมู่ที่ 12 ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย มีผู้เข้ากิจกรรมประมาณ 80 คน ขณะที่นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย สั่งการให้ทุกพื้นที่เฝ้าระวังและแจ้งเหตุกรณีพบปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มขึ้นในจุดต่างๆ อย่างต่อเนื่อง