Reporter&Thai Army

ทหารพราน 31 จับมือ จิตอาสา “Big Cleaning Day” ทำความสะอาดดินโคลนถนนเส้นทางหมู่บ้าน อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ทหารพราน 31 จับมือ จิตอาสา “Big Cleaning Day” ทำความสะอาดดินโคลนถนนเส้นทางหมู่บ้าน อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. พันเอก ไมตรี ศรีสันเทียะ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 กองกำลังผาเมือง มอบหมายให้ ผู้ช่วยนายทหารฝ่ายกิจการพลเรือนหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 พร้อมด้วย จัดกำลังพล 2 ชุดปฏิบัติการ ร่วมกับ อำเภอแม่จัน, เทศบาลตำบลแม่ไร่, จิตอาสา ตำบลแม่ไร่ และประชาชน ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดเส้นทางสาธารณะภายในหมู่บ้าน ซึ่งเกิดจากน้ำที่ไหลหลากเข้ามาท่วมขังได้พัดนำดินโคลนตะกอนและเศษไม้เข้ามาทับถม บริเวณถนน ชุมชนเส้นทางสัญจรภายในหมู่บ้าน บริเวณบ้านดงมะตื๋น หมู่ที่ 5, บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 6 , บ้านสันกอง หมู่ที่ 7 , บ้านดอนชัย หมู่ที่ 8 และ บ้านสันกองใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย