Reporter&Thai Army ภัยพิบัติ

พันเอก วุฒิ ปฐมเรืองกุล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 มอบหมายให้ พันตรี ธนิก รัศมี ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 3607 จัด ชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ คณะกรรมการหมู่บ้านแม่ทะลุ หมู่ที่ .5 ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าตรวจสอบถนน บำานแม่ทะลุใต้ – แม่ทะลุเหนือ เนื่องจากฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากกัดเซาะถนนฝายกั้นน้ำของหมู่บ้าน

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2561 พันเอก วุฒิ ปฐมเรืองกุล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 มอบหมายให้ พันตรี ธนิก รัศมี ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 3607 จัด ชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ คณะกรรมการหมู่บ้านแม่ทะลุ หมู่ที่ .5 ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าตรวจสอบถนน บำานแม่ทะลุใต้ – แม่ทะลุเหนือ เนื่องจากฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากกัดเซาะถนนฝายกั้นน้ำของหมู่บ้านได้รับความเสียหาย ทาง หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ได้แจ้งทาง องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อำเภอสบเมย เร่งเข้าช่วยแก้ไขดำเนินการต่อไป โดยขณะนี้ยานพาหนะรถยนต์และรถจักรยานยนต์สามารถสัญจรผ่านได้ตามปกติ แล้ว