Reporter&Thai Army

พ.อ.รัตนะ พัฒนโสภณ ผบ.ฉก.ทพ.๓๒ มอบหมายให้ ร.ท.รัตนะ พูลสวัสดิ์ ผบ.ร้อย.ทพ.๓๒๐๖ จัด กพ.ร่วมกับฝ่ายปกครอง อ.ทุ่งช้าง และผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น เข้าตรวจสอบบ้านเกิดเหตุ และให้ความช่วยเหลือ

เมื่อ ๑๗ ก.พ.๖๒, ๐๖๐๐ ได้รับแจ้งจากราษฎร บ.น้ำสอด ม.๑๒ ต.และฯ เมื่อ ๑๖ ก.พ.๖๒, ๑๖๓๐ ได้เกิดลมพายุฝนตก ทำให้บ้านของนาย ทอง เปาป่า บ้านเลขที่ ๙๑ ม.๑๒ ต และ อ.ทุ่งช้าง จว.น.น.ได้ถูกลมพัดทำให้ได้รับความเสียหายบางส่วน พ.อ.รัตนะ พัฒนโสภณ ผบ.ฉก.ทพ.๓๒ มอบหมายให้ ร.ท.รัตนะ พูลสวัสดิ์ ผบ.ร้อย.ทพ.๓๒๐๖ จัด กพ.ร่วมกับฝ่ายปกครอง อ.ทุ่งช้าง และผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น เข้าตรวจสอบบ้านเกิดเหตุ และให้ความช่วยเหลือต่อไป