Reporter&Thai Army

ร้อย.รส ที่. 1 (ป.4 พัน.104) มอบ ข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่ม ยาสามัญประจำบ้าน ให้กับ นางไฉน นาคขำ เจ้าของบ้านที่ประสบวาตภัย

เมื่อ 171030 เม.ย.62 ร้อย.รส ที่. 1 (ป.4 พัน.104) ได้ร่วมกับนายอำเภอพรหมพิราม , กิ่งกาชาดอำเภอพรหมพิราม , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง , กำนันตำบลท่าช้าง โดยมีนาย วีระ จรูญพิทักษ์พงศ์ นายอำเภอพรหมพิราม เป็นตัวแทนมอบ ข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่ม ยาสามัญประจำบ้าน ให้กับ นางไฉน นาคขำ เจ้าของบ้านที่ประสบวาตภัย เมื่อวันที่ 15 เม.ย.62 บ้านเลขที่ 92/3 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย