ข่าว ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด- สรุปรณรงค์สัญจร 6 วันแห่งความปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562

ร้อยเอ็ด- สรุปรณรงค์สัญจร 6 วันแห่งความปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 สะสม 6 วัน เกิดอุบัติเหตุ 72 ครั้ง บาดเจ็บ 90 ราย เสียชีวิต 5 ราย สาเหตุหลักเกิดจากเมาแล้วขับรถเร็ว ผู้ขับขี่เมาแล้วขับถูกจับดำเนินคดี กว่า 995 ราย !!!
วันนี้ 17 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ที่ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 จังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 โดยสถิติข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 ระหว่างวันที่ 11- 16 เมษายน 2562 เกิดอุบัติเหตุ รวม 72 ครั้ง บาดเจ็บ รวม 90 คน เสียชีวิต 5 ราย (มีผู้ป่วยหนักขั้นวิกฤติรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอีก 15 ราย) สาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากขับรถเร็วเกินกำหนด คิดเป็น 40 % รองลงมา คือ เมาแล้วขับ 31.94 % และไม่สวมหมวกนิรภัย พาหนะหลักที่เกิดอุบัติเหตุ คือ รถมอเตอร์ไซค์ 83.33% และจุดเกิดอุบัติเหตุหลัก คือ เกิดในทางตรง นอกจากนี้ยังมีผู้กระทำความผิดถูกจับกุมดำเนินคดีเมาแล้วขับ กว่า 995 ราย ซึ่งที่ประชุมมีข้อสังเกตการเกิดอุบัติเหตุว่า เกิดจากความประมาทและไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย จงใจฝ่าฝืนกฎหมายเมาแล้วขับ ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด ไม่สวมหมวกกันน็อก ตลอดจนพฤติกรรมการขับขี่ และพักผ่อนไม่เพียงพอ

โดยเฉพาะในเวลา 16.00-20.00 น. มีการเกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด
นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้กล่าวว่า เนื่องจากเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันหาแนวทางการป้องกันอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ร่วมกันอำนวยความสะดวก สร้างการรับรู้และอำนวยความสะดวกและบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้พี่น้องประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยปลอดภัย จึงขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคน ทั้งนี้วันนี้พี่น้องประชาชนเริ่มเดินทางกลับไปทำงานที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่นๆในภาคกลางและภาคตะวันออก จึงให้ปรับแผนจุดตรวจจุดอำนวยความสะดวกให้ตั้งในทิศทางที่จะอำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้เดินทางกลับไปทำงานอย่างปลอดภัย การให้บริการในช่วงเดินทางกลับก็จะสามารถเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางให้ประชาชนเพิ่มมากขึ้น
นอกจากนี้ ประธานที่ประชุมให้ดำรงการปฏิบัติรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุต่อเนื่องตลอด 365 วัน โดยเฉพาะช่วงหลังสงกรานต์ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 20 อำเภอ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจังหวัดได้จัดชุดเคลื่อนที่เร็ว กำกับติดตามผู้ที่มีพฤติกรรมเมาแล้วขับ แบบเข้มข้นเพราะเป็นสาเหตุหลักให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิต ครอบคลุมพื้นที่ทุกอำเภอ เน้นสร้างการรับรู้และสร้างความร่วมมือ จุดตรวจทุกจุดใช้มาตรการเข้มข้นในทุกพื้นที่ และกำชับให้สำนักงานขนส่งจังหวัด จัดเตรียมรถโดยสารประจำทาง ตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถ ห้ามเมาแล้วขับเด็ดขาดและพนักงานขับรถโดยสารต้องพักผ่อนอย่างเพียงพอโดยเฉพาะช่วงหลังสงกรานต์เนื่องจากอาจจะมีอาการเหนื่อยหล้า ขอให้ติดตามพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พี่น้องประชาชนอุ่นใจ เดินทางกลับไปทำงานครบทุกคน และไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบในเรื่องราคาค่าโดยสาร และเดินทางกลับไปทำงานอย่างปลอดภัย และให้จนท.พร้อมขอความร่วมมือสื่อมวลเชิญชวนประชาชนทำประกันภัย ตาม.พรบ.ประกันภัย ภาคบังคับ เนื่องจากสถิติของการเกิดอุบัติเหตุพบว่าเมื่อเข้ารักษาพยาบาลพบผู้ประสบอุบัติเหตุไม่ทำประกันภัยรถจักยานต์ยนต์กว่า 80 % ส่งผลให้มีภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและจัดการศพหากเสียชีวิต ดังนั้นจึงเชิญชวนให้ประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ดทำประกันภัยภาคบังคับครบถ้วน 100% เพื่อคุ้มครองประชาชนผู้ขับขี่ทุกคนต่อไป

////////////////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม ภาพ/ข่าว
สื่อฯประจำจังหวัดร้อยเอ็ด