Reporter&Thai Army

” อยู่ข้างๆนะ ” ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3 นำชุดช่างเครื่องมืออุปกรณ์ เร่งช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

” อยู่ข้างๆนะ ” ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3 นำชุดช่างเครื่องมืออุปกรณ์ เร่งช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

พลตรี จาตุรงค์ เชื้อคำฟู ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3 /ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพลพัฒนาที่ 3, นายณรงค์ ชัยจำรัส นายอำเภอวังทอง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากลมพัดกรรโชกอย่างแรง ในพื้นที่ ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก หลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3 ได้สั่งการให้จัดกำลังพลและเครื่องมือช่างเข้าช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบในทันที

จากการสำรวจพบว่าบ้านเรือนพร้อมทั้งทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนได้รับเสียหายทั้งสิ้น 7 หลัง เสียหายเล็กน้อย จำนวน 4 หลัง และเสียหายหนัก จำนวน 3 หลัง ทั้งนี้ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เมื่อวันที่ 16 – 17 เมษายน 2562 บ้านเรือน ของผู้ประสบวาตภัย ที่ กองพลพัฒนา 3 ได้จัดกำลังเข้าช่วยเหลือนั้นได้แก่บ้านของ นางขาน สุขสาสี บ้านเลขที่ 177/1 หมู่ 8 ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก มีความเสียหายทั้งหลัง ได้ดำเนินการช่วยเหลือเสร็จแล้ว, บ้านนาง ปราณี ทองหล่อ บ้านเลขที่ 177/2 หมู่ 8 ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก กระเบื้องหลังคา ชำรุดและเสียหาย ซึงยังอยู่ในระหว่างดำเนินการ, บ้าน นายลำพูน บุญรอด บ้านเลขที่ 47 หมู่ 4 ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก หลังคาสังกระสี 17 แผ่น ไม้แปรหักใช้การไม่ได้ (อยู่ในระหว่างดำเนินการ )ในส่วนของบ้านที่เหลือ อีก 4 หลัง มีการชำรุดเล็กน้อย ทาง อบต.ได้มอบเป็นวัสดุให้แก่เจ้าของบ้านดำเนินการซ้อมแซมเอง ทั้งนี้ ก่อนเดินทางกลับ ผบ.พล.พัฒนาที่ 3 ได้มอบเงินช่วยเหลือกับพี่น้องที่ได้รับผลกระทบ เพิ่มเติม และนายอำเภอวังทองได้มอบวัสดุก่อสร้าง เช่น สังกะสี และกระเบื้องเพื่อซ่อมแซม ให้แก่ราษฎร เพื่อซ่อมแซมในส่วนที่เสียหาย ต่อไป

ขอบคุณภาพจาก คุณ ปรีชา นุตจรส