Uncategorized

กองทัพสหรัฐว้า สวนสนามจัดงานเฉลิมฉลองการหยุดยิง สร้างสันติภาพกับรัฐบาลพม่าครบรอบ 30 ปี ณ.เมืองปางซาง

กองทัพสหรัฐว้า สวนสนามจัดงานเฉลิมฉลองการหยุดยิง สร้างสันติภาพกับรัฐบาลพม่าครบรอบ 30 ปี ณ.เมืองปางซางกองทัพสหรัฐว้า UWSA – United Wa State Army จัดงานเฉลิมฉลองการหยุดยิงสร้างสันติภาพกับรัฐบาลพม่าครบรอบ 30 ปี วันนี้ 17 เม.ย. 62 ที่เมืองปางซาง (ป๋างคำ) เมืองหลวงเขตปกครองว้า ในภาคตะวันออกรัฐฉาน ติดกับชายแดนจีนด้านมนฑลยูนาน มีการแสดงแสนยานุภาพทางทหาร ประกอบด้วย หน่วยทหารราบ หน่วยรบพิเศษ หน่วยทหารหญิง หน่วยปืนใหญ่ หน่วยป้องกันภัยทางอากาศ รวมกำลังพลหลายพันนาย นอกจากนี้มียานยนต์ต่างๆ สำหรับใช้ในการทหาร รวมถึงเครื่องบินไร้คนขับมาแสดงอีกด้วย ในงานนอกจากมีผู้นำระดับของกองทัพว้าทุกภาคส่วนเข้าร่วมแล้ว มีตัวแทนจากรัฐบาลพม่า ตัวแทนจากจีน และตัวแทนกองกำลังติดอาวุธชนชาติต่างๆ ในสหภาพพม่าได้รับเชิญเข้าร่วมด้วย

17 เมษายน 2532 กองทัพว้าแดงได้แยกตัวออกจากพรรคคอมมิวนิสต์พม่า จัดตั้งเป็นกองทัพสหรัฐว้า(United Wa State Army : UWSA) จากนั้นได้ทำสัญญาหยุดยิงกับรัฐบาลทหารพม่า การทำสัญญาหยุดยิง รัฐบาลทหารพม่าได้ตอบแทนโดยมอบพื้นที่ชายแดนรัฐฉาน-จีน ในภาคเหนือ จัดตั้งขึ้นเขตพิเศษหมายเลข 2 สหรัฐว้า ให้มีการปกครองตนเอง โดยมีเมืองป๋างซางหรือปางคำเป็นเมืองหลวง
ที่ตั้งของสหรัฐว้า ฝั่งตะวันออกติดกับจังหวัดหลินซาง มณฑลยูนนาน ของจีน ฝั่งตะวันตกติดกับจังหวัดล่าเสี้ยว ทิศเหนือติดกับเขตอิทธิพลโกก้าง และทิศใต้ติดกับเขตพิเศษหมายเลข 4 เมืองลา

หลายปีก่อน ช่วงที่กองทัพพม่ายังสู้รบกับกองทัพสภากอบกู้รัฐฉาน(RCSS) ของเจ้ายอดศึก ซึ่งมีฐานที่มั่นบนดอยไตแลง UWSA ได้ส่งกำลังมาช่วยทหารพม่ารบกับ RCSS ทหารว้าที่ลงมาได้ตั้งฐานที่มั่นในจังหวัดเมืองสาต ทางทิศตะวันออกของดอยไตแลง เมื่อ RCSS หยุดยิงกับกองทัพพม่า ทหารว้าที่มาช่วยรบไม่ได้กลับขึ้นไปยังเมืองป๋างซาง แต่ได้ปักหลักอยู่ในเมืองสาต จนกลายเขตอิทธิพลอีกแห่งหนึ่งของของว้า ทำให้มีการแบ่งพื้นที่ของว้าเป็น 2 ส่วน คือว้าเหนือ(ป๋างซาง) และว้าใต้(เมืองสาด) ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายนที่ผ่านมา ที่เมืองป๋างซาง UWSA ได้จัดเฉลิมฉลองครบรอบ 30 ปีของการก่อตั้งสหรัฐว้า ไฮไลท์ของการเฉลิมฉลอง คือการสวนสนามแสดงแสนยานุภาพของกองทัพ ซึ่งจัดขึ้นในช่วงเช้าของวันนี้ มีเป่า โหย่ว เสียง ผู้นำ UWSA เป็นผู้ตรวจพลสวนสนาม ผู้บรรยายภาษาพม่าใช้คำเรียกพื้นที่ตนเองว่า“รัฐว้า” ไม่ใช้คำว่า “เขตพิเศษ กองทัพว้าจัดเป็นกองทัพของกลุ่มชาติพันธุ์ที่ใหญ่และมีอาวุธที่ทันสมัยที่สุดในเมียนมา ประมาณว่ากำลังพลของ UWSA มีประมาณ 30,000 คน

ขอบคุณ ภาพประกอบแหล่งข่าวจากเพจสำนักข่าวอิรวดี และ RTF
แหล่งข่าวจาก – นักรบชายแดน