ข่าว ปราจีน

ปราจีนบุรี จราจร304+ 359 ยังแน่นยาวนับ10 กม.ตร.เปิดช่องทางพิเศษ!!

ปราจีนบุรี จราจร304+
359 ยังแน่นยาวนับ10
กม.ตร.เปิดช่องทางพิเศษ!!

วันนี้ 17 เมย.62 สภาพ
การจราจรถนนสาย
304และ359 ประชาชน
ยังคงทยอยเดินทาง
กลับที่ทำงานตลอดทั้งวัน คาดว่าจาวถึงเที่ยง
คืนจุดที่มีรถสะสมยาว
และสามารถเคลื่อนตัว
ได้ช้าๆบริเวณ แยกเขา
หินซ้อนซึ่งเป็นทางร่วม
กันระหว่างถนนสาย
304-359 ปริมาณรถทั้ง
สองสายมาบรรจบกัน
สะสมยาวนับ10กม. แต่
ค่อยไปเคลื่อนตัวได้ช้า
โดยมีตำรวจทางหลวง
สทล.1กก3 บกทล.
ฉะเทราเทรา และเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวง
ปราจีนบุรี อำนวยการ
จราจรอยู่ตลอดเวลา…