ข่าวเชียงใหม่

คัดเลือกเป็นหมู่บ้านต้นแบบอยู่ดีมีสุข

อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว
คัดเลือกเป็นหมู่บ้านต้นแบบอยู่ดีมีสุข
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 10 00น.
นายอนวัช สัตตบุศย์ นายอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการได้เข้าทำการเตรียมความพร้อมในหมู่บ้านดง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อคัดเลือกเป็นหมู่บ้านต้นแบบดีเด่นบ้านสวยเมืองสุข โดยนายคำมูล เมืองใจ ผู้ใหญ่บ้านแหนบทองคำ ได้ทำการบริหารหมู่บ้านพร้อมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน มานานหลายป

ีและได้น้อมนำเอาปรัชญาของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 มาใช้พัฒนาหมู่บ้าน เริ่มแรกการปลูกผักปลอดสารพิษไว้บริโภค และจำหน่าย โดยให้ชาวบ้านสำนึกเองว่าดีหรือไม่ไม่บังคับใครทำคนนั้นก็จะได้ 80% ชาวบ้านร่วมทำการปลูกผักริมรั้วปลูกผักแปลงหน้าบ้าน ปลอดสารพิษใว้ใช้กันเอง มาทุกวันนี้ และเป็นหมู่บ้านรณรงค์ไม่เผาเศษวัสดุวัชพืชในนาข้าว แต่ตั้งโครงการรับซื้อขยะใบไม้จากชาวบ้านนำมาทำปุ๋ยหมักใว้ใช้กับชาวบ้านที่ปลูกผักโดยนำมาจำหน่ายในราคาถูก จนไม่มีการเผาขยะถึงทุกวันนี้ จะมีการจัดตลาดนัดขายผักปลอดสารเดือนละครั้ง แต่ชาวบ้านจะทราบกันเองว่าบ้านใครมีผักอะไร ก็จะเดินหากันมาซื้อกินกันถึงในบ้านเลย ถือเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจในหมู่บ้าน ร่วมกันช่วยกันประหยัดและที่สำคัญสุขภาพดีกันทั่วหน้า ในวันนี้ทางการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ได้ส่งกรรมการมาตรวจคัดเลือกเพื่อจะเข้าทำการแข่งในระดับเขตในพื้นที่เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1 เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน นำกรรมการมาตรวจเพื่อคัดเลือกเพื่อประเมิน บ้านดง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ คัดเลือกเป็นหมู่บ้านต้นแบบดีเด่นบ้านสวยเมืองสุข ต่อไป