ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวมุกดาหาร ข่าวรอบรั้วภูธร

ผบ.นพค.24 มอบทุนการศึกษาบุตรหลานกำลังพล เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย

17 พฤษภาคม   67 น.อ.เชิดชู ชูเสน ผบ.นพค.24 สนภ.2 นทพ. เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรกำลังพล บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ  2567 เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายกำลังพล เป็นขวัญกำลังใจให้แก่ครอบครัวกำลังพล และสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ต้อนรับเปิดภาคเรียนใหม่ ซึ่งผู้ได้รับทุนในครั้งนี้ จำนวน 43 ทุน เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย ผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่มอบทุนกำหนด พร้อมทั้งเลี้ยงไอศรีมแก่บุตรกำลังพลที่มารับทุน ณ ห้องประชุมภูมโนรมย์ นพค.24 สนภ.2 นทพ. บ. ศรีมงคล หมู่ที่ 8 ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร


ในโอกาสนี้ ผบ.นพค.24 ได้กล่าวให้โอวาท แก่บุตรข้าราชการ โดยขอให้นำทุนการศึกษานี้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษา ปฏิบัติตนเป็นบุตรที่ดี ของบิดามารดา เป็นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์ ขยันหมั่นเพียร ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เพื่อเป็นกำลังสำคัญของครอบครัว และประเทศชาติต่อไป

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร  รายงาน