ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร

ต้านโกงอีสาน!!..ลุยบี้ “บิ๊กตู่”ลงนามสอบวินัยร้ายแรง พร้อมย้ายเข้ากรุ กับ บิ๊ก ศธ. ทุจริตร่วม 4 โครงการ อาทิ ทุจริตคุรุภัณฑ์-กองทุนเสมาพัฒนาชีวิต-อะควาเรี่ยมสงขลา-cctvใต้!!

เครดิตภาพนายกจาก อินเตอร์เน็ต

ต้านโกงอีสาน ลุยบี้ บิ๊กตู่ ลงนามสอบวินัยร้ายแรง พร้อมย้ายเข้ากรุ กับ บิ๊ก ศธ ทุจริตร่วม 4 โครงการ อาทิ ทุจริตคุรุภัณฑ์-กองทุนเสมาพัฒนาชีวิต-อะควาเรี่ยมสงขลา-cctvใต้

เมื่อ วันศุกร์ ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 11.00 น. ณ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สำนักนายกรัฐมนตรี ก.พ. องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น ภาคอีสาน นำโดย นายจำรูญศักดิ์ จันทรมัย ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น ภาคอีสานได้ยื่นหนังสือถึง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ให้เร่งดำเนินการปราบทุจริตในระบบข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้1.เร่งเซ็นคำสั่งตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยร้ายแรงข้าราชการ ระดับ 11-10 สพฐ. ซึ่งเป็นอำนาจของ รมว.ศธ เป็นผู้ลงนามตามกฏหมาย และ ต้องลงนามโดยเร็วไม่ชักช้าหรือประวิงเวลา กรณี การทุจริตครุภัณฑ์มัธยมศึกษาตอนต้น สพฐ2.เร่งเซ็นคำสั่งตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยร้ายแรงข้าราชการ ระดับ 10 ตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นอำนาจของ รมว.ศธ เป็นผู้ลงนามตามกฏหมาย และ ต้องลงนามโดยเร็วไม่ชักช้าหรือประวิ’เวลา กรณี การทุจริตกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต ของ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


3.เร่งเซ็นคำสั่งตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยร้ายแรงข้าราชการ ระดับ 11 ตำแหน่ง ที่ปรึกษาพิเศษ สังกัด สำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นอำนาจของ นายกรัฐมนตรี เป็นผู้ลงนามตามกฏหมาย และ ต้องลงนามโดยเร็วไม่ชักช้าหรือประวิงเวลา กรณี การทุจริตกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต ของ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
4.เร่งอนุมัติตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยร้ายแรงข้าราชการ ระดับ 7-11(หลายกระทรวง) ของ การทุจริตโครงการก่อสร้างศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา (อควาเรียม) ของ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จ.สงขลา ซึ่งเป็นอำนาจของ นายกรัฐมนตรี เป็นผู้ลงนามตามกฏหมาย และ ต้องลงนามโดยเร็วไม่ชักช้าหรือประวิงเวลา5.เร่งอนุมัติตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยร้ายแรงข้าราชการ ระดับ 7-11(หลายกระทรวงซึ่งรวมทหาร) ของ การทุจริตการจัดซื้อและติดตั้งกล้องซีซีทีวีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้ง 12 เขตพื้นที่การศึกษา วงเงิน 405 ล้านบาท ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ซึ่งเป็นอำนาจของ นายกรัฐมนตรี เป็นผู้ลงนามตามกฏหมาย และ ต้องลงนามโดยเร็วไม่ชักช้าหรือประวิงเวลา6.เร่งย้ายหรือโอนข้าราชการ ระดับ 11-10 สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ ออกนอกหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในอัตรากำลังชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษในสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อป้องกันการใช้อำนาจทางตรง-ทางอ้อมให้คุณให้โทษหรือยุ่งเหยิงพยานซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาหรือกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือใช้วิธีพิเศษมากดดันในขณะอยู่ในตำแหน่งทุกรูปแบบ เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ มติ คณะรัฐมนตรี เมื่อ 27 มี.ค.2561 ตามข้อเสนอของ พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก และ เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ข้อ 1 วรรคแรก หรือ ข้อ 2

กรณี การทุจริตครุภัณฑ์มัธยมศึกษาตอนต้น สพฐ,การทุจริตกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต,การทุจริตโครงการก่อสร้างศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา (อควาเรียม) ของ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จ.สงขลา,การทุจริตการจัดซื้อและติดตั้งกล้องซีซีทีวีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้ง 12 เขตพื้นที่การศึกษา

คลิ๊กชมคลิปข่าว

https://www.facebook.com/khaochad/videos/496288224110110/