Uncategorized

เพชรบูรณ์ จัดงานสมโภชพระมหาธาตุเจดีย์ถวายเป็นพุทธบูชา

เพชรบูรณ์ จัดงานสมโภชพระมหาธาตุเจดีย์ถวายเป็นพุทธบูชานายวรพจน์ แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีสมโภชพระมหาธาตุเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ พร้อมด้วย นางจรัสนภา เอี่ยมวิจารณ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ นายวิศัลย์ โฆษิตานนท์ ประธานสภาวัฒนธรม จ.เพชรบูรณ์ เกษตรและสหกรณ์ คลังจังหวัก ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ประชาชน เข้าร่วมพิธี โดยพิธีเริ่มจาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จากนั้น ขบวนแห่ผ้าห่มทำทักษิณาวรรต รอบพระมหาธาตุเจดีย์ 3 รอบ จากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประธานในพิธี มอบผ้าห่มให้เจ้าหน้าที่ นำขึ้นไปห่ม พระมหาธาตุเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป หลังจากนั้นนายวรพจน์ แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดงานเที่ยวงานวัดมหาธาตุ เพชรบูรณ์บ้านเรา โดยนายบรรทูล อิ่่มสุขศรี วัฒนธธรรม จ.เพชรบูรณ์ กล่าวว่าเพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานมรดกทางวัฒนธรรม และกระตุ้นให้มีการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างอาชีพ และรายได้และเพิ่มพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อกระตุ้นปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนเห็นคุณค่าของงานวัฒนธรรมประเพณีภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ท้องถิ่น และปฏิบัติตนในการร่วมงานประเพณีอย่างชาวพุทธที่ถูกต้อง ส่งเสริมการใช้มรดกทางวัฒนธรรมในการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนทั้งทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม ให้กับชุมชน กิจกรรมประกอบไปด้วยพิธีสมโภชพระมหาธาตุเจดีย์ การละเล่นพื้นบ้าน การแสดงพื้นบ้าน การแสดงศิลปะวัฒนธรรมการประกวดแต่งกายย้อนยุค การประกวดวงดนตรีร่วมสมัย สาธิตการทำอาหารไทย งานวัดตามประเพณีของท้องถิ่น ตลาดนัดย้อนยุค ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นสินค้าโอทอป ร่วมกิจกรรม กว่า 50 บูท กำหนดการจัดงาน ระหว่างวันที่ 16 ถึง 18 สิงหาคม 2561 ณ วัดมหาธาตุพระอารามหลวง โดยภายหลังการเปิดงาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบประกาศเกียรติคุณ ผู้ชนะการประกวดแต่งกายย้อนยุค พร้อมทั้ง ร่วมชม ตลาดวัดย้อนยุค สินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นและ OTOP อีกด้วย
ส่วนในช่วงเช้า นายบัณฑูร อิ่มสุขศรี วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานพิธีถวายพุทธบูชาและบวงสรวงเทวตาพลี ในงานพิธีสมโภชพระมหาธาตุเจดีย์วัดมหาธาตุ ประจำปี 2561 โดยมีพระศรีพัชโรดม เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย นายสุกิจ รัตนวิบูลย์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์ นายประทิน นาคสำราญ นายก อบต.สะเดียง นางอรวรรณยา หุ่นทอง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธี โดยประธานในพิธีจุดธูปเทียนถวายสักการะพระมหาธาตุเจดีย์ ปักธูปบนเครื่องบวงสรวง ขนม ดอกไม้ ผลไม้มงคลต่างๆ จากนั้นพราหมณ์อ่านโองการ ประกอบพิธีรำบวงสรวงถวายเป็นพุทธบูชา และร่วมลงชื่อบนผ้าห่มพระมหาเจดีย์
โบราณสถานพระมหาธาตุเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ วัดมหาธาตุพระอารามหลวง เป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนทรงพุ่มข้าวบิณฑ์หรือยอดทรงดอกบัวตูม ขนาด 10.65×10.65 เมตร สูง 13.45 เมตร รูปแบบศิลปกรรมที่ปรากฏในปัจจุบันประกอบด้วย ฐานเขียงสี่เหลี่ยมจำนวน 3-4 ชั้น ถัดขึ้นไปเป็นฐานบัวลูกแก้ว(ชั้นแว่นฟ้า)จำนวน 3 ชุด รองรับเรือนธาตุย่อมุมไม้ยี่สิบ ส่วนยอดทรงดอกบัวตูมพังทลายสูญหายไปปัจจุบันได้บูรณะเพิ่มเติมให้มีความสมบูรณ์ ของพระมหาธาตุเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์

มนสิชา คล้ายแก้ว ผู้สื่อข่าวจังหวัดเพชรบูรณ์