Uncategorized

พะเยา กลุ่มแม่บ้านผลิตตุงโคมล้านนาจำหน่าย

พะเยา กลุ่มแม่บ้านผลิตตุงโคมล้านนาจำหน่าย
กลุ่มแม่บ้านในพื้นที่ ชุมชนแม่ต๋ำป่าลาน ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา รวมกลุ่มผลิตตุงโคม-ล้านนา จำหน่าย โดยตุงโคมดังกล่าวส่วนใหญ่แล้วจะนำไปใช้ในงานบุญ เทศกาล รวมทั้งประเพณีต่างๆของชาวล้านนา ซึ่งเป็นที่นิยมกันเป็นจำนวนมาก


วันที่ 17 กย 61 ผู้สื่อข่าวได้ไปดู กลุ่มแม่บ้านในพื้นที่ ชุมชนแม่ต๋ำป่าลาน ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ต่างร่วมกันผลิตตุง ชนิดต่างๆหลากหลายและมีสีสันที่สวยงาม รวมทั้งโคมล้านนาหลากหลายขนาด เพื่อนำไปจำหน่าย หลังแม่บ้านในชุมชนดังกล่าวได้รวมกลุ่มกัน นำภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ทำการผลิตตุงและโคมล้านนาขึ้น ซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยมในการนำไปใช้ในการประดับงานพิธี วัดวาอาราม งานบุญทำต่างๆ ซึ่งจะมีตุงหลากหลายชนิดทั้งตุงชัย นักษัตร ตุงสามหาง ที่ใช้ในงานอวมงคล รวมทั้งโคมล้านนา ที่มีหลากหลายขนาด
โดยนางอรวรรณ หาญล้อม ประธานกลุ่ม ระบุว่า ทางกลุ่มได้ทำการผลิตตุงและโคมล้านนา ซึ่งส่วนใหญ่ จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม มาสั่งซื้อ รวมทั้งหน่วยงานราชการ วัด มาทำการสั่งเพื่อไปประดับงานพิธี งานบุญต่าง โดยตุงนั้นจะทำขึ้นจำหน่าย เริ่มตั้งงแต่ราคา 80 บาท ไปจนถึง ราคา 200 บาท ส่วนโคมก็จะมีหลากหลายขนาดและราคา โดยในแต่ละวันกลุ่มแม่บ้านจะสามารถผลิตได้ 20 ชิ้น หรือมากกว่านั้น หากได้มีการเตรียมอุปกรณ์ไว้แล้ว ซึ่งในแต่ละวันหากว่างเว้นจากงานประจำก็จะทำการรวมกลุ่มกันผลิต และหากมีออร์เด้อร์สั่งทำก็จะทำให้ ซึ่งสามารถทำและเป็นรายได้เสริมให้กับกลุ่มได้

สัมภาษณ์…นางอรวรรณ หาญล้อม ประธานกลุ่มแม่บ้านชุมชนแม่ต๋ำป่าลาน ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา