Reporter&Thai Army

พ.อ.บุญประสิทธิ์ มีสอาด รอง ผอ.รมน.จว.ส.ท. เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการจังหวัดสุโขทัย

วันนี้ 17 ต.ค. 61 เวลา 09.30 น. พ.อ.บุญประสิทธิ์ มีสอาด รอง ผอ.รมน.จว.ส.ท. เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการจังหวัดสุโขทัย โดยมี นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผวจ.ส.ท./ผอ.รมน.จว.ส.ท. เป็นประธานการประชุม มีหัวหน้าส่วนราชการทุกแห่งในจังหวัดสุโขทัย ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย