Uncategorized ข่าว บุรีรัมย์

บุรีรัมย์ เผยโฉมโรงพยาบาลในฝัน ห้องพักผู้ป่วยรวมแต่หรู ระบุเป็นเงินบริจาคของประชาชน (คลิป)

บุรีรัมย์ เผยโฉมโรงพยาบาลในฝัน ห้องพักผู้ป่วยรวมแต่หรู ระบุเป็นเงินบริจาคของประชาชน (คลิป)

โลกออนไลน์ต่างชื่นชมโรงพยาบาลคูเมือง บุรีรัมย์ ที่ปรับโฉมห้องพักรวมให้เสมือนห้องพิเศษ ผอ.โรงพยาบาลเผย ได้งบประมาณโครงสร้างจากงบประมาณรัฐ แต่ภายในได้รับเงินบริจาคจากประชาชน จึงมาปรับปรุงไม่ให้ญาติที่มาเฝ้าต้องเดือดร้อน
วันที่ 16 ต.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีโลกออนไลน์ต่างออกมาชื่นชมการปรับปรุงอาคารของโรงพยาบาลคูเมือง หลังจากโรงพยาบาลได้โพสต์ภาพเตียงพักผู้ป่วยที่เพิ่งสร้างขึ้นใหม่อย่างสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยน่าอยู่

 

ตรวจสอบพบว่า เป็นอาคารเพิ่งสร้างขึ้นใหม่ด้วยงบประมาณของกระทรวงสาธารธสุข เป็นอาคาร 5 ชั้นภายนอกก็เหมือนอาคารทั่วไป ภายในตัวอาคารชั้น 3 เป็นชั้นรับผู้ป่วยเด็กจำนวน 114 เตียง มีการตกแต่งเตียง ภาพฝาผนัง และเตียงสำหรับญาติที่มาเฝ้าคนไข้ มีรูปลักษณ์สวยงาม
นายแพทย์กิตติ โล่สุวรรณรักษ์ ผอ.โรงพยาบาล คูเมือง ระบุว่า ปกติห้องพักรวมผู้ป่วยของโรงพยาบาลจะแออัด โดยเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นเด็ก ญาติต้องอยู่เฝ้าแบบยากลำบาก เมื่อมาเฝ้าผู้ป่วยจะต้องนอนใต้เตียงคนไข้ สร้างความลำบากของคนเฝ้าคนไข้เป็นอย่างมาก 

หลังได้รับงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุข มาสร้างอาคารแต่ไม่มีครุภัณฑ์ ทางโรงพยาบาลได้จัดทำโครงการโรงพยาบาลในฝัน ด้วยการทำผ้าป่า และเปิดรับบริจาคจากประชาชนทั่วไป
นำเงินที่ได้ซื้ออุปกรณ์และตกแต่งภายในให้บรรยากาศห้องผู้ป่วยน่าอยู่มากยิ่งขึ้น ต่างจากภาพเดิมที่มักจะเห็นญาติผู้ป่วยตอนฟุบอยู่กับเตียงหรือนอนใต้เตียงระหว่างมาเฝ้าผู้ป่วย เชื่อว่าสุขภาพจิตของผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยน่าจะดีขึ้นเมื่อมาใช้บริการของโรงพยาบาลคูเมือง

https://youtu.be/mC0ewUrq49k

ข่าว-ภาพ วันชัย ผิวอร่าม/ วาทิตย์ แสนธุปี บุรีรัมย์