Uncategorized ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

(มีคลิบ) “นายกบุญเลิศ”  Kick Off รณรงค์การแก้ไขปัญหาหมอกควันฯ พ่อเมือง ชม.ประธานเปิดที่อบจ.เชียงใหม่

(มีคลิบ)

“นายกบุญเลิศ” Kick Off รณรงค์การแก้ไขปัญหาหมอกควันฯ พ่อเมือง ชม.ประธานเปิดที่อบจ.เชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จัดโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จัดโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่โดยมี นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายจีรเดช จีแดง ประธานสภาองค์การบริหารส่วน จังหวัดเชียงใหม่, พล.ต.อำนาจ ศรีมาก รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3, ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่, เทศบาลนครเชียงใหม่, รศ.ดร.พิศิษฐ์ สิงห์ใจ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, รศ.น.สพ.ดร.เลิศลักษณ์ ศรีกิจการ ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และน.สพ.เอกชัย ลัยยะ, สภาลมหายใจเชียงใหม่ พร้อมด้วยหน่วยงานทุกภาคส่วนเข้าร่วมเปิดโครงการฯในครั้งนี้

นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่กล่าวรายงานว่า ด้วยปัจจุบันสถานการณ์หมอกควันและมลพิษทางอากาศของจังหวัดเชียงใหม่มีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องสาเหตุสำคัญของการเกิดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ประการหนึ่งได้แก่การเผาในพื้นที่ป่า การเผาในพื้นที่เกษตรกรรมและการเผาในพื้นที่โล่งแจ้งรวมถึงปัญหาไฟป่าในประเทศเพื่อนบ้านในแถบลุ่มน้ำโขงทำให้เกิดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 สะสมสูงเกินมาตรฐานซึ่งสถานการณ์หมอกควันในจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงต้นปี 2562 เกิดวิกฤตการที่รุนแรงมากซึ่งกระทบต่อคุณภาพชีวิตและการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่โดยการดำเนินงานแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นั้นจำเป็นต้องมีการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้เข้ามามีบทบาทในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควัน และเป็นการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนทุกคนได้ตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันพร้อมแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันรวมทั้งเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อีกทั้งยังสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวจากต่างพื้นที่ให้ได้รับทราบถึงการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่

ในนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จึงได้จัดทำโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ขึ้นโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆร่วมกันบูรณาการในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อาทิเช่นสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ (ทสจ.), มณฑลทหารบกที่ 33 จังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่, สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16, ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือที่ 1 เชียงใหม่, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว (ผ่อดีดี), รถแห่งานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนรวมไปถึงองค์กรภาคประชาชน

ในนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จึงได้จัดทำโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ขึ้นโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆร่วมกันบูรณาการในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อาทิเช่นสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ (ทสจ.), มณฑลทหารบกที่ 33 จังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่, สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16, ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือที่ 1 เชียงใหม่, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว (ผ่อดีดี), รถแห่งานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนรวมไปถึงองค์กรภาคประชาชน

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เผยว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในการเปิดโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนกลไกต่างๆหากดันให้นโยบายและมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟฟ้า ซึ่งการดำเนินการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นการบริหารบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ให้เข้ามามีบทบาทในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันและเป็นการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนทุกคนและตามหลักและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันรวมทั้งเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อีกครั้ง เรื่องสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ให้ได้รับทราบถึงการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งนี้ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้ เพื่อรวมพลังต่อสู้ปัญหามลพิษหมอกควันไฟป่าต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง