Uncategorized ข่าว ร้อยเอ็ด เกษตรกร

จ.ร้อยเอ็ด.. อรณี สำราญรื่น เกษตรกรยุคแนวคิดใหม่สร้างชาติสานต่อเกษตรกรไทยปลูกหญ้าเงินล้าน!!แห่งเมืองน้ำดำ!!

จ.ร้อยเอ็ด..
อรณี สำราญรื่น เกษตรกรยุคแนวคิดใหม่สร้างชาติสานต่อเกษตรกรไทยปลูกหญ้าเงินล้าน!!แห่งเมืองน้ำดำ!!

วันนี้ มีโอกาสแวะเยี่ยมเกษตรกรคนรุ่นใหม่ หรือ Young Smart Farmer สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ คุณอรณี สำราญรื่น วัย 42 ปี บ้านเลขที่ 16 หมู่ที่ 8 บ้านมอดินแดง ต.โพนทอง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทร.084 4096115 เจ้าของหยกฟาร์ม เธอจบการศึกษา ปริญญาตรี ด้านการเงินและการบัญชี จากมาหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี 2545 เข้าทำงานราชการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 3 ปี ย้ายมาแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ 2.6 ปี ลาออก ไปทำงานประเทศไต้หวัน 6 ปี ต้องจากบ้านเกิดเมืองนอน ห่างคุณแม่คำพันธ์ คุณพ่อสนาม สำราญรื่น พี่นายวิรัตน์ สำราญรื่น พี่ชายจบเทคโนสัตว์บาล วิทยาเขตกาฬสินธุ์ นายกิตติศักดิ์ สำราญรื่น น้องชายเธอเป็นลูกสาวคนกลาง ห่างครอบครัวไปแสนไกล ทางเลือกคือ “เกษตรกร” จะได้อยู่กับครอบครัว คุณพ่อปลูกหญ้าเลี้ยงวัว และสามารถ ขายได้ แสดงให้เห็นว่า “หญ้ามีตลาด” จึงกลับมาวางแผนต่อยอดจากครอบครัว จึงเกิด “หยกฟาร์มปี 2553” เป้าหมายของตนเองคือ การสร้างตนให้เข้มแข็ง พร้อมสร้างสังคมให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในอาชีพเกษตรกรรม

ขอบคุณท่านอาจารย์บวร เทพธานี อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกาฬสินธุ์ ที่ดูแลตลอดค่ะ
คุณอรณี สำราญรื่น โดยสายเลือดตนเองคือ “เกษตรกร” ช่วงเริ่มต้นต่อยอดจาดคุณพ่อ คือปลูกหญ้า พันธุ์เนเปียร์ปากช่อง 1 หญ้าเนปียร์แคระ หญ้านรกจักรพรรดิ ระยะปลูก 80X60 เซนติเมตร จำนวน 60 ไร่ หญ้าหวานอิสราเอล 7 ไร่ เช่าที่ดินปลูกเพิ่มอีก 40 ไร่ การตลาด ขายหญ้าสด จัดส่งถึงที่เมื่อสั่งหญ้า 9-10 ตัน ต่ำกว่านี้ ต้องมีรถมารับเอง เลี้ยงโค ในฟาร์ม 42-45 ตัว ตกลูก ปีครึ่งขายออกหากเป็นตัวผู้ ใช้แม่พันธุ์บรามัน ผสมชาโลเล่ 3 สายเลือด ในอนาคต หญ้าคือเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานไฟฟ้า หญ้าหมักแปรรูปตลาดโคนม โคเนื้อ แพะ แกะ ในจังหวัดข้างเคียง คือ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ขอนแก่น สกลนคร ส่งออกต่างประเทศ ในเพื่อนบ้านเรา คือ สปป.ลาว ครั้งละ 150-200 ตัน ที่นี่ถือว่าเป็น “ศูนย์กลางพันธุ์หญ้าของจังหวัดกาฬสินธุ์” เกษตรกรมารับซื้อไปขายปลีกเกิดรายได้ ท่อนพันธุ์หญ้าราคา 1 บาท/ท่อน ยกเว้นนรกจักรพรรดิ ราคา 1.50 บาท/ท่อน ขายปีละ 5-10 ล้านท่อน/ปี ส่วนวัวที่เลี้ยงไว้ 40-50 ตัว เอาไว้เก็บตกหญ้ากินเป็นอาหารรายได้เสริมของ “หยกฟาร์ม”
คุณอรณี สำราณรื่น หรือ Young Smart Farmer สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ถูกการยกระดับเกษตรกร ที่กรมส่งเสริมการเกษตร จัดให้เป็นองค์ประกอบสำคัญในการยกระดับประชากรไทย และพัฒนาให้ไทยก้าวไปสู่ Thailand 4.0 เธอรักบ้านเกิดด้วยหัวใจ และกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มุ่งส่งเสริมให้เกิดสาระสำคัญคือ ต้องมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการยกระดับตัวเองเทคโนโลยีมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง เกษตรกรรุ่นใหม่ ไปสู่การเป็น Smart Farmer โดยมีภารกิจสำคัญคือ การพัฒนาให้เกษตรกรไทย ก้าวสู่การเป็น Smart Farmer อย่างยั่งยืน สร้างการเรียนรู้สู่เกษตรกรคุณภาพ การนำเทคโนโลยีมาพัฒนาให้เกษตรกรไทยก้าวไปสู่ความเป็น Smart Farmer สนับสนุนการทำการเกษตรโดยนำนวัตกรรมมาใช้ประโยชน์ ติดอาวุธให้เกษตรกรรุ่นใหม่อย่าง คุณอรณี สำราณรื่น
คุณอรณี สำราณรื่น เธอยังกล่าวว่า คนที่ลืมไม่ได้ คือ คุณพิเชษฐ์ มหาแสน ทุ่งหญ้าอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ ท่านบอกให้อยู่แบบยั่งยืนไม่โดดเดี่ยว ต้องเดินไปพร้อมกันกับเกษตรกรทุกคน “โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” และไม่ทำเพื่อตนเองเท่านั้น การช่วยเหลือเพื่อนเกษตรกรอย่างยั่งยืน คือเรื่องที่จำเป็นที่สุด เกษตรกรคนรุ่นใหม่ต้องนำเทคโนโลยีเข้าไปช่วยทำการตลาด เช่นการใช้ Social Media เพื่อหาลูกค้าใหม่แบบูรณาการในเพื่อเกษตรกร เพราะการยั่งยืนเพียงคนเดียว ก็ไม่เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำเกษตรกรรม ขณะเดียวกันการนำเทคโนโลยีมาใช้กับการเกษตร การเกษตรแบบครบวงจร เช่น ทักษะการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม แรงงาน ทุน การเพาะปลูก เพาะเลี้ยง ผลิตวัตถุดิบทางการเกษตร ทักษะการแปรรูปให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค เป็นไปตามระบบมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ต้องเป็นเกษตรกรมืออาชีพ วางแผนในเชิงธุรกิจ พร้อมแบ่งปันบทเรียนแก่เพื่อนเกษตรกรด้วยกัน
คุณอรณี สำราญรื่น Young Smart Farmer ต้นแบบ ที่ภาคภูมิใจในอาชีพ ใช้เทคโนโลยีพัฒนาศักยภาพ คุณธงชัย มูลคำศรี เกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ คุณวิบูลย์ ไชยวรรณ เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งเสริมการเกษตรตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ ขอบคุณในเรื่องราวดีๆของเธอ แวะเยี่ยมยามถามข่าวได้ครับ

*เครดิตข้อมูล***วัชรินทร์ เขจรวงศ์/รายงาน
{{{{{{{{{{{}}}}}}}}}}}
ศรีไพร ทูลธรรม:ผู้สื่อข่าว
สำนักข่าวประจำจังหวัดร้อยเอ็ด/แจ้งข่าวขอรับกระผม