ทุกข์ร้อนชาวบ้าน

ชาวบ้าน ต.เวียงพางคำ กว่า 2,000 ครัวเรือน ร้องทุกข์ เบื่อหน่ายมาหลายปีไม่รู้จบ ปัญหาน้ำประปาไม่ไหล มีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน

ชาวบ้าน ต.เวียงพางคำ กว่า 2,000 ครัวเรือน ร้องทุกข์ เบื่อหน่ายมาหลายปีไม่รู้จบ ปัญหาน้ำประปาไม่ไหล มีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน

เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 62 เวลาตั้งแต่ 10.00 น. เป็นต้นมาจนมาถึงในเวลา 22.00 น. ของวันนี้ พีประชาชนในเขต ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย กว่า 2,000 ครัวเรือน ได้รับความเดือดร้อนหนักเนื่องจากน้ำประปาหยุดไหลทำให้ไม่มีน้ำใช้ในชีวิตประจำ ซึ่งเดือนนี้ที่น้ำประปาไม่ไหลขัดข้องมาต่อเนื่องเป็นหลายครั้งต่อครั้งแล้ว และมีปัญหาติดต่อกันมาหลายปีแล้ว ทำให้พีน้องประชาชน ไม่แก้ไขปัญหาให้จบไปซะที ชาวบ้านเขาเดือดร้อนหนัก นะจะบอกให้ ๆๆ โดยเฉพาะหมู่บ้านป่าเหมือด ม.5 ม.8 ม.9 กว่าน้ำประปาจะไหลก็เป็นเวลากว่า 2 วัน บ้างครั้งก็ไหลมาน้อย นี้มันยุค 4.0 ยังมีแบบนี้อีกหรือสิงห์ผยองแดนเหนือ ทีมข่าวแม่สายนิวส์ออนไลน์ ////////// รายงาน ///////////// ได้รับเรื่องร้องทุกข์จากพีน้อง ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย