ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ ข่าวเด่น ทุกข์ร้อนชาวบ้าน

(มีคลิป) ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลเชิงดอยลงพื้นที่เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข แก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนให้ราษฏรในพื้นที่ฯ

ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลเชิงดอยลงพื้นที่เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข แก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนให้ราษฏรในพื้นที่ฯ

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 ณ บ้านโพธิ์เจริญ หมู่ที่ 2 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ เชียงใหม่ เวลา 08.00-16.00 น. ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลเชิงดอยนำโดย นางสาวโสรัตยา บัวชุม กำนันต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขบ้านโพธิ์ทองเจริญ ร่วมลงพื้นที่เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข แก้ไขปัญหาบบรเทาความเดือดร้อนให้ราษฏรในพื้นที่ตำบลเชิงดอย นายประทีป สุวรรณ ได้อาศัยกับภรรยาเป็นผู้สูงอายุ ซึ่งได้รับความเดือดร้อน ดังนี้
1.ใช้ฟืนในการทำอาหาร ต้องผ่าฟืนเองทุกอาทิตย์ขาดแคลนเตาแก๊ส
2.ขาดแคลนหม้อหุงข้าวไฟฟ้า
3.รางรินน้ำไม่เพียงพอต่อการรองรับน้จากหลังคา ทำให้น้ำท่วมซ้ำซาก
4.ทางเดินไปห้องน้ำเป็นพื้นที่ขรุขระและลื่น ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย
5.สุขภัณฑ์ในห้องน้ำยังไม่มีความสะดวกและไม่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ

โดยทางชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลเชิงดอย ได้เร่งช่วยเหลือเป็นกรณีเร่งด่วนดังนี้
1. นางสาวโสรัตยา บัวชุม กำนันตำบลเชิงดอยพร้อม ครอบครัวได้ร่วมบริจาคเตาแก๊ส 2 หัวจำนวน 1 อันเพื่อแก้ไขปัญหา เรื่อง การใช้ฟืนในการทำอาหาร
2. ร่วมทำรางรินเสริมใหม่ เพื่อรองรับน้ำฝนที่แก้ไขสาเหตุให้พื้นลื่นและก่อให้เกิดอุบัติเหตุ กับผู้สูงอายุได้
3. ร่วมปรับสถานที่และเทพื้น ปรับให้เป็นพื้นราบเทปูนเพื่อให้ความสะดวก กับผู้สูงอายุ ในการเดินเข้าห้องน้ำลดการเกิดอุบัติเหตุ
4.ร่วมเปลี่ยนสุขภัณฑ์ห้องน้ำเป็นแบบชักโครกเพื่อสะดวกและลดอุบัติเหตุในห้องน้ำ
ทั้งนี้ได้ ร่วมดำเนินการ จนแล้วเสร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ตามเขตนารมณ์ของชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านต.เชิงดอย ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขทุกประการ.

ทรงวุฒิ ทับทอง