ข่าวบันเทิงและกีฬา

สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ดเตรียมพร้อม” หมอชวนวิ่ง”พร้อมรับทีมนักวิ่งจาก”ยโสธร”!!

สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ดเตรียมพร้อม” หมอชวนวิ่ง”พร้อมรับทีมนักวิ่งจาก”ยโสธร”!!

วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น.ณ ด้านหน้าโรงพยาบาลจุรีเวช”จุดแรกรับของนำ้และเครื่องดื่มสำหรับนั่งวิ่งที่วิ่งมาจากยโสธร ยาดมและเครื่องมือเตรียมพร้อมทีมสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ดพี่น้องอสม.อำเภอเมืองร้อยเอ็ดเตรียมรับนั่งวิ่งอย่างความดีใจในครั้งนี้

พร้อมด้วยท่านสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ดได้เดินทางมาให้กำลังใจทีมงานในครั้งนี้ด้วยเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับทีมงานและนักวิ่งฯ

ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข
ระบบสุขภาพยั่งยืน เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้
หมอชวนวิ่ง
///////////
ศรีไพร ทูลธรรม ภาพ/ข่าว
ส.ปสช.สมาคมอสม.เมืองร้อยเอ็ด รายงาน