Uncategorized ข่าว พะเยา ข่าวบันเทิงและกีฬา

พะเยา นักวิ่งร่วม 1000 คน เดินวิ่ง Kwan Phayao Marathon 2019

พะเยา นักวิ่งร่วม 1000 คน เดินวิ่ง Kwan Phayao Marathon 2019

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมเดินวิ่งมาราธอนกว๊านพะเยา
โดยมี ประธานในพิธีเปิดนายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ ปลัดจังหวัดพะเยา ประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดพะเยา กิจกรรมเดินวิ่งมาราธอนกว๊านพะเยา “Kwan Phayao Marathon 2019” ณ บริเวณข่วงวัฒนธรรมลานหน้ารูปปั้นพญานาค ถนนชายกว๊าน อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ใช้เส้นทางวิ่งรอบกว๊านพะเยา ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในพื้นที่เมืองเก่าพะเยา พัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดพะเยา ผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ รวมถึงเป็นการเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวจังหวัดพะเยาเพิ่มมากขึ้น และยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ พร้อมส่งเสริมให้จังหวัดพะเยาเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากยิ่งขึ้น

สำหรับกิจกรรมกว๊านพะเยามาราธอน 2019 แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย ประเภท Fun Run ระยะทาง 4.25 กิโลเมตร ประเภทซุปเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 26 กิโลเมตร และประเภท มาราธอน ระยะทาง 42.25 กิโลเมตรโดยผู้ชนะอันดับ 1-3 ในแต่ละประเภทจะได้รับถ้วยรางวัล และผู้ชนะประเภทซุปเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน และมาราธอน ทั้ง 5 รุ่น จะได้รับเสื้อสามารถ ซึ่งได้มีนักวิ่ง ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ ทั้งในจังหวัด และจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1000 คน ท่ามกลางบรรยากาศที่เย็นสบาย อุณหภูมิ 19 องศา

https://youtu.be/cvLL2L1n2zM