Reporter&Thai Army ข่าว เชียงราย ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

กองกำลังผาเมือง ประชุมติดตามสถานการณ์ เพื่อหารือในการเตรียมความพร้อมช่วยเหลือการส่งกลับคนไทย 41 คน (วันที่ 3 ห้วง 4 โมงเย็น )

กองกำลังผาเมือง ประชุมติดตามสถานการณ์ เพื่อหารือในการเตรียมความพร้อมช่วยเหลือการส่งกลับคนไทย 41 คน (วันที่ 3 ห้วง 4 โมงเย็น )

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 1600 พลตรี ประพัฒน์ พบสุวรรณ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง มอบหมายให้ พันเอก มีชัย นิลศาสตร์ รองผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง พร้อมด้วยคณะฝ่ายเสนาธิการ กองกำลังผาเมือง โดย กองบังคับการควบคุมส่วนแยก กองกำลังผาเมือง บูรณาการร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 37, หน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตาก, กองบังคับการผาทมิฬ, โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช, กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 และคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทย – เมียนมา (TBC) ฝ่ายไทย ร่วมประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์ พร้อมทั้งหารือในการเตรียมความพร้อมช่วยเหลือรับคนไทย จำนวน 41 คน (ชาย 23 คน และหญิง 18 คน) กลับภูมิลำเนา รวมถึงดำเนินการตามมาตรการขั้นตอนที่ได้เตรียมการ และซักซ้อมไว้ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุม Warroom หน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตาก ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย.

ทรงวุฒิ ทับทอง