# ช.พัฒนา สนภ.3 นทพ. พัฒนาบ่อน้ำบาดาล #


# ช.พัฒนา สนภ.3 นทพ. พัฒนาบ่อน้ำบาดาล #

เมื่อ 16 ธ.ค.61
บก.ทท.(นทพ.)

โดย
ช.พัฒนา สนภ.3 นทพ.

จัดเจ้าหน้าที่ชุดพัฒนาบ่อน้ำบาดาล เข้าสำรวจและประสานงานร่วมกับ ทต.กองควาย เพื่อดำเนินการพัฒนาเป่าล้างบ่อน้ำบาดาล โรงเรียนประชาอุทิศ ต.กองควาย อ.เมือง จ.น่าน ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ สามารถใช้งานได้ดี

โดยมี… คณะครู, นักเรียน และชาวบ้านใกล้เคียง ได้รับผลประโยชน์ จำนวน 180 คน

ณ โรงเรียนประชาอุทิศ บ.น้ำครกใหม่ ม.4 ต.กองควาย อ.เมือง จ.น่าน