มว.รส.ที่ ๑ ร้อย.รส.ที่ ๑ (ร.๔) อ.ทัพทัน จว.อ.น. ร่วมกับ นางณพัฐอร เทพศักดิ์ ปลัดอำเภอทัพทันงานศูนย์ดำรงธรรม, นางสาวศิราณี สุวรรณรัตน์ เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอทัพทัน, จนท.ตร.สภ.ทัพทัน นายภาคภูมิ ทองม่วง กำนันตำบลหนองหญ้าปล้อง เข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน


เมื่อ ๑๗๑๓๐๐ – ๑๗๑๕๐๐ ธ.ค.๖๑ บก.ควบคุม รส.จว.อ.น. โดย มว.รส.ที่ ๑ ร้อย.รส.ที่ ๑ (ร.๔) อ.ทัพทัน จว.อ.น. ร่วมกับ นางณพัฐอร เทพศักดิ์ ปลัดอำเภอทัพทันงานศูนย์ดำรงธรรม, นางสาวศิราณี สุวรรณรัตน์ เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอทัพทัน, จนท.ตร.สภ.ทัพทัน นายภาคภูมิ ทองม่วง กำนันตำบลหนองหญ้าปล้อง เข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในลักษณะ”ชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่” บริเวณ ม.๒ บ.ดอนกลาง ต.หนองหญ้าปล้อง อ.ทัพทัน จากการเข้าพบปะพูดคุยมีการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ ให้เข้าเจรจาไกลเกลี่ย ปัญหาการร้องเรียนให้เปิดทางสาธารณประโยชน์ โดยทางสาธารณประโยชน์มีแนวเขตที่ไม่แน่ชัด ซึ่งเมื่อก่อนใช้สัญจรไปมาได้ แต่ปัจจุบันมีต้นไม้ขึ้นรกทึบไม่สามารถสัญจรได้ แนวทางการแก้ไขทางชุดดำรงธรรมจะดำเนินการประสานกับเทศบาลตำบลทัพทัน เพื่อแจ้งสำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี ดำเนินการรังวัดสอบแนวเขตทางสาธารณประโยชน์ต่อไป ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

,